Co obsahuje zdravotní pojištění

Ambulantní péče zahrnuje především péči lékařů na jejich klinikách a ordinacích, ale i v zařízeních sociální péče a domácí zdravotní péči. Ústavní péčí se rozumí různá vyšetření a léčba v nemocnicích a odborných léčebných ústavech.

Ambulantní péče

(včetně diagnostické péče, rehabilitace, péče o chronicky nemocné a zdravotní péče o dárce tkání nebo orgánů souvisejících s jejich odběrem)

Ambulantní péče zahrnuje především péči lékařů na jejich klinikách a ordinacích, ale i v zařízeních sociální péče a domácí zdravotní péči. Ústavní péčí se rozumí různá vyšetření a léčba v nemocnicích a odborných léčebných ústavech.

Zdravotní pojištění - Pohotovostní a záchranná služba

Jedná se o zdravotní péči poskytovanou v akutních případech včetně mimo ordinačních hodin lékařů a lékařskou službu první pomoci včetně přednemocniční neodkladné péče.

Zdravotní pojištění - Preventivní péče a veřejné zdravotní pojištění

  1. kompletní preventivní prohlídku 1x za dva roky
  1. preventivní prohlídky dětí

  (ve 14-ti dnech, v 16-ti týdnech, ve 3 měsících, ve 4-5 měsících, v 6 měsících, v 8 měsících, v 10-11 měsících, ve 12 měsících, v 18 měsících, ve třech letech a dále vždy 1krát za dva roky do 17 věku dítěte).

   

  Součástí preventivních prohlídek dětí je i povinné očkování. Poprvé jsou děti očkovány již v porodnici proti TBC, kolem třetího měsíce věku se zahajuje očkování proti dávivému kašli, tetanu, záškrtu, hemofilovým nákazám, žloutence B a obrně. Od 16. měsíce se očkuje proti spalničkám, zarděnkám a příušnicím.

   

  1. preventivní prohlídky u zubního lékaře

  (dospělí 1x ročně, děti a dorost do 18 let 2x ročně, těhotné ženy 2x v průběhu těhotenství)

  1. preventivní prohlídky u ženského lékaře

  (první při ukončení povinné školní docházky a dále od 15 roku věku vždy 1x ročně)

Kontrolní vyšetření

Jedná se o péči v případě nemocí ve stabilizovaném stavu, ale předpokládá se, že by mohlo dojít ke zhoršení. Cílem jsou hlavně kontrolní vyšetření, kterými lze předpokládanému zhoršení předejít.

Lázeňská péče

Lázeňská péče může být hrazena komplexně nebo jen částečně (tzv. příspěvková), většinou dle závažnosti a naléhavosti zdravotních potíží. Totéž platí u tzv. léčebných ozdravných pobytů.

Preventivní péče

Závodní preventivní péče zabezpečuje ve spolupráci se zaměstnavatelem prevenci včetně ochrany zdraví zaměstnanců před nemocemi z povolání a jinými poškozeními zdraví z práce a prevenci úrazu. Hrazená péče zahrnuje hlavně preventivní prohlídky a zdravotní výkony v rámci první pomoci.

Poskytování léčivých přípravků

Léčiva jsou veřejným zdravotním pojištěním hrazena plně, částečně nebo vůbec, v každé skupině léčivých látek se ale vždy ze ZP plně hradí nejméně jeden léčivý přípravek. Lékař má povinnost pacienta informovat, zda mu předepisuje hrazené či nehrazené léčivo. Prostředky zdravotnické techniky mohou být pacientu svěřeny do vlastnictví nebo jsou jen zapůjčeny.

Z veřejného zdravotního pojištění je dále hrazeno

 • Potraviny pro zvláštní lékařské účely
 • Odběr tkání nebo orgánů určených k transplantaci a nezbytné nakládání s nimi
 • Nutné a neodkladné léčení, jehož potřeba nastala během pobytu v cizině, a to do výše stanovené pro úhradu takové péče na území České republiky
 • Doprava nemocných a náhradu cestovních nákladů
 • Prohlídka zemřelého pojištěnce a pitvu, včetně dopravy
 • Posudková činnost

Mimotělní oplodnění

Hradí se nejvíce třikrát za život na základě doporučení registrujícího ženského lékaře, a to za těchto podmínek:

 • ženám s oboustrannou neprůchodností vejcovodů ve věku od 18 do 38 let + 364 dnů,
 • ostatním ženám ve věku od 22 do 38 let + 364 dnů.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id21663 (zdravotnimagazin.cz#5053)


Přidat komentář