Analýza z kapky krve v Darkfield Mikroskopu a Biorezonance v Praze

Lidské tělo funguje jako motor, který potřebuje kvalitní palivo a musí být průběžně čištěn a seřizován. Natankujete-li špatné palivo, Vaše auto ujede jen malý kousek a pak se zastaví. Totéž platí o Vašem těle. Protože když se plníme špatnými palivy - potravinami, které ve tkáních zanechávají spostu usazenin - musíme naše tělo vyčistit, jinak na to doplatíme. Nemoci jsou příznaky, které signalizují, že se tělo potřebuje opravit a vyčistit.

Lidské tělo funguje jako motor, který potřebuje kvalitní palivo a musí být průběžně čištěn a seřizován. Natankujete-li špatné palivo, Vaše auto ujede jen malý kousek a pak se zastaví. Totéž platí o Vašem těle. Protože když se plníme špatnými palivy - potravinami, které ve tkáních zanechávají spostu usazenin - musíme naše tělo vyčistit, jinak na to doplatíme. Nemoci jsou příznaky, které signalizují, že se tělo potřebuje opravit a vyčistit.

Stav krve o nás hodně vypovídá, je nejdůležitější tekutinou v našem těle. Vše, co se v ní děje ovlivňuje zdravotní i psychický stav člověka.

Darkfield Live Blood Analysis je vysoce nadstandartní mikroskopická technika umožňující screening živé krve, vizualizaci všech jejích komponentů a poskytující komplexní obraz o Vašem momentálním zdravotním stavu z hlediska výživy a „zbytečností“ v těle, které mohou způsobovat symptomy a bránit přirozené regeneraci organismu.

Co lze v živé kapce krve sledovat?

 • stav hydratace a dehydratece organismu
 • stav okysličení organismu a průchodnosti krevní kapilár, slabý krevní oběh
 • životnost červených krvinek a jejich schopnost vázat kyslík
 • stav železa, kyseliny listové a B12 (anémie) - indikátory acidózy (překyselení), nelze však stanovit přesné pH krve
 • mykoza krve, candida albicans a jiné plísně (lze přesněji u Timev Laps Decay - metoda mrtvé kapky)
 • těžké kovy v krvi
 • potřeba antioxidantů, poškození volnými radikály
 • kapilární patogenní mikroorganismy a jejich vývoj
 • stres - chemický, psychický, fyzický i mikrobiální
 • cholesterol, triglyceridy
 • hromadění kyseliny močové, urátové krystaly, riziko dny
 • zda je v organismu disbióza, nedostatečné trávení a vstřebání ve střevech, zvýšená - propustnost střevní stěny
 • nadměrná konzumace živočišných bílkovin, nestrávené bílkoviny, metabolický odpad v krvi, přetížení jater a sleziny
 • chronické a akutní záněty, alergie, autoimunitní reakce
 • snížení imunity
 • aterosklerotický plak
 • stav detoxikace organismu
 • potíže s krevním cukrem
 • potíže jednotlivých orgánů a orgánových soustav (přesněji v suché kapce)

Jak probíhá analýza?

Kapička krve je získávána po důkladné desinfekci drobnou a tenkou jednorázovou sterilní lancentou, poté je kapička odebrána na podložní sklíčko (nerozmazává se, nesuší ani nebarví)lehce se překryje krycím sklíčkem (zabrání to oxidaci a vyschnutí), aby komponenty v krvi mohly být pozorovány živé, tedy v pohybu. Živé zůstavají maximálně 20 - 30 minut.

Je třeba si uvědomit, že jevy v DM jsou pozorovány v krvi, která byla vyňata z krevního oběhu a zoxidovala. Nejsou to jevy, které se dějí uvnitř těla. Je třeba je brát jako prevenci. Projevují se tak jevy, které mohou být potencionálně nebezpečné, dřív, než se promítnou na Vašem životním pocitu.

Biorezonance Sensitiv Imago 530

Biorezonanční přístroj Sensitiv Imago 530 umožňuje pomocí elekromagnetických vln formovat aktivitu neuronu v mozku klienta, na pozadí, které se projevuje jejich schopností zesilovat signály organismu (jev biorezonance) a umožňuje tak provést vyšetření funkčního stavu všech orgánů a soustav.

Každý patologický proces nebo původce má specifickou odchylku od homeostáze, tutíž specifické elektromagnetické spektrum. Záleží na kontrétním orgánu. Sensitiv Imago přiřadí frekvenci elektromagnetického impulsu pro daný orgán. Přístroj tedy přečte impulsy od měřeného klienta, které předá našemu softwaru, který je zpracuje a indetifikuje veškeré patologické procesy probíhající v těle klienta.

Je schopen určit jaká je v organismu zátěž těžkými kovy a elektrosmogem, parazitární, bakteriální a virovou nákazu, alergeny , hladinu minerálů a stav jednotlivých orgánových soustav.

Sensitiv Imago určí všechny souvislosti a tím umožňuje terapeutovi přesně zacílit příčiny potíží.

Jak probíhá měření?

Biorezonance je metoda šetrná pro klienta. Celé měření začíná usazením klienta do pohodlného křesla, které si může klient upravit do jemu pohodlné polohy. Následuje velmi podrobný rozbor klienta se zdravotní sestrou, o případných potížích a stravovacích návycích. Následuje samostatné měření. Klientovi jsou nasazena sluchátka (SBA snímají odpovědní signály z mozku) a na stehna položena deska s elektodami (další senzorický snímač), na kterou si klient pohodlně položí ruce. Celý postup měření je klientovi podrobně vysvětlen. Samotné měření trvá asi 20-30 minut, vyhodnocení s případných testováním a terapiemi další hodinu. Následuje idividuální návrh, čemu v organismu věnovat hlavní pozornost a jak postupovat v regeneraci.

Příprava na Komplexní analýzu

Měření se provádí s hladovým žaludkem - 3 hodiny před analýzou nejezte. Nepijte kávu, černý čaj a pokud možno nekuřte v den provádění měření. Nepijte alkohol minimálně den před měřením. Doporučujeme pít čistou neperlivou vodu.

„ Zdraví chápeme jako rovnováhu fyzické a psychické pohody.“

Žádné nabízené metody v KP clinic nenahrazují lékařské testy, jsou však jejich vhodným doplňkem.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id31792 (ck#585)


Přidat komentář