Dětská ortopedická obuv

Plochá noha znamená pokles nožní klenby. Důvodem k poklesu nožní klenby může být nejen vrozená porucha chodidla, křivice nebo nějaký úraz, ale také oslabení vazového aparátu.

Krásné a zdravé nohy

Ortopedická obuv se převážně individuálně zhotovuje pro daný typ nohou, protože se stává podpůrným prostředkem k prevenci a léčbě získaných a vrozených vad nohou. Ortopedická obuv tak slouží k správnému vývoji nohy nejen kojence, ale umožňuje léčit ortopedické vady chodidla.

Léčení plochých noh

 • U dětí jsou stále nejrozšířenějším zdravotním problémem ploché nohy.
 • Problém s plochýma nohama není nezanedbatelný, protože ovlivňuje vývoj celé páteře.
 • Normální chodidlo je totiž obloukovitě vyklenuté, a tak umožňuje rovnoměrně rozložit váhu těla bez toho, aniž by byla páteř příliš zatěžována.
 • Plochá noha znamená pokles nožní klenby.
 • Důvodem k poklesu nožní klenby může být nejen vrozená porucha chodidla, křivice nebo nějaký úraz, ale také oslabení vazového aparátu.
 • V mnoha případech však za vznik plochých nohou může nevhodná obuv, která nepodporuje klenbu, neposiluje svaly chodidla.
 • S prevencí a léčbou plochých nohou je třeba začít už od raného dětství, jedině tak dítě ušetříte velkých problémů v budoucnu.
 • K tomu slouží individuálně zhotovená ortopedická obuv.

Prevence před plochýma nohama

 • Nejen vrozené ortopedické vady vedou ke vzniku deformit na plosce a kostře nohy, ale tyto vady způsobuje také nevhodně zvolená obuv.
 • Výběr obuvi by měl být o to pečlivější, jedná-li se o dětské nohy, které se vyvíjí.
 • Ortopedická obuv tak může sloužit k prevenci a léčbě plochých nohou.
 • Ortopedická obuv je dále nezbytná u závažnějších degenerativním změn jako jsou rozštěpy, rozdílná délka končetin, vadné osové postavení dolních končetin v kolenních kloubech (větší valgosita, varosita).
 • Příčinou individuální výroby ortopedické obuvi pak bývají také nejčastější deformity nohou jako vbočený palec, kladívkové či drápovité nohy, otlaky na chodidle a další.
 • Ortopedická obuv má své použití v rámci prevence zhoršení vad nohou, jejich léčbě i doléčování po operaci.
 • Ortopedické působení obuvi je také nezbytné u dětí s dětskou mozkovou obrnou.
 • Včasné podchycení postižení a odpovídající korekce je zvlášť důležitá u dětí, protože se tak může zabránit dalším zdravotním komplikacím.

Obuv na objednávku

 • Výroba dětské ortopedické obuvi závisí na stanovené diagnóze od lékaře.
 • Obuv je vyráběna na základě odebraných měr dětské nohy.
 • Podle diagnózy se volí způsob zapínání (šněrování, suchý zip, přezky), materiál a úprava střihu.
 • U jednotlivých vzorů je možné vybrat si barevné provedení a vyhovět tak požadavkům dětské fantazie.
 • Obuv je vyráběna na speciálně vyvinutém kopytě, jehož tvar splňuje zásady zdravého obouvání a napomáhá korigovat některé ortopedické vady nohou.
 • Individuálně vyrobená dětská ortopedická obuv umožňuje vložení také speciálně vyrobených ortopedických vložek.

Zdravý vývoj nohy dítěte

 • Dětská ortopedická obuv musí splňovat evropské zdravotní normy.
 • Nošením dětské ortopedické obuvi je zajištěn zdravý vývoj kostry a svalů nohy dítěte.
 • Individuálně vyrobená dětská obuv respektuje ortopedickou vadu a plně se přizpůsobí nárokům nositele.
 • Dětská ortopedická obuv může vzniknout i upravením standardní obuvi.
 • Složitá technologie výroby zajišťuje nejvyšší komfort a zdravý vývoj nohy dítěte.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id21937 (zdravotnimagazin.cz#5732)


Přidat komentář