Domácí pečovatelské služby a sociální poradenství Brno

Stáří je prozatím jediný známý způsob, jak se dožít vysokého věku. Možná znáte toto mírně nahořklé pořekadlo. Stáří jednou přijde za každým z nás. A na to bychom rozhodně měli být připraveni.

Stáří sice není zrovna nejpříjemnější co se týče zdravotní a fyzické kondice těla. I přestože lidské tělo začíná ve stáří chřadnout a ztrácet svou sílu a vitalitu, lidský život může i přes tyto těžkosti být důstojný, zajímavý, zábavný, příjemný a krásný. Záleží především na tom, jak své stáří prožíváme. Zda máme někoho, kdo nám pomůže těžkosti stáří překonávat, kdo je s námi, když to potřebujeme, kdo se nám věnuje a tráví z námi čas.

Domácí pečovatelská služba v Brně

Dříve žily všechny generace pod jednou střechou. Díky tomu i dědeček s babičkou nežili sami, ale měli okolo sebe své nejbližší, kteří o ně pečovali a pomáhali jim problémy spojené se stářím překonávat. V dnešní době už to však zvykem nebývá. Senioři většinou žijí sami a často i dost daleko od svých dětí a vnoučat. Dnešní doba je dost uspěchaná a hektická, v práci trávíme polovinu dne a na návštěvu rodičů už nám většinou vůbec nezbývá čas. Pokud však naši rodiče nebo jiní senioři v naší rodině potřebují pomoc, kterou jim například kvůli velké vzdálenosti nebo časové vytíženosti dát nemůžeme, je vhodné zajistit jim profesionální pomoc.

Takovou pomoc představuje** agentura domácí péče**, která zaměstnává profesionální a zkušené pečovatele a pečovatelky, kteří podle potřeby navštěvují seniora nebo jinou potřebnou osobu přímo u ní doma, kde jí poskytují potřebnou péči ve zvoleném rozsahu.

Komu je určena domácí pečovatelská služba?

Domácí pečovatelská služba je určena především seniorům, ať už žijícím samotně nebo v páru, kteří jsou do určitého stupně soběstační, takže mohou žít ve vlastní domácnosti, avšak některé úkony jim dělají problémy. A právě s těmito úkony, které již senioři nezvládají v plné míře, jim pečovatel či pečovatelka pomáhá. Může jít o zajišťování běžné denní potřeby, ale také o úkony, které je potřeba vykonávat jen občas, například úklid v domácnosti či návštěva lékaře. Domácí pečovatelskou službu ocení také senioři, kteří už moc nechodí ven a kteří se doma nudí, takže pečovatel s nimi tráví určitou část jejich volného času. Cílem domácí pečovatelské služby je tak nejen pomoci starším lidem překonat nejrůznější omezení v každodenních činnostech, ale citlivým přístupem jim dát také najevo, že nejsou ve těžkostech stáří sami a že i v pokročilém věku může být život zajímavý, zábavný a příjemný.

Kdo poskytuje domácí pečovatelskou službu?

Domácí pečovatelskou službu poskytují specializované společnosti, které se zaměřují na tuto činnost. Společnost, která domácí pečovatelskou službu poskytuje, zaměstnává odborné zkušené pracovníky, jinými slovy pečovatele či pečovatelky. Pečovatel dochází k seniorovi nebo seniorům domů vždy podle individuálních potřeb a požadavků daného klienta, díky čemuž mu pomáhá udržet si určitou** samostatnost a soběstačnost** a navrátit mu tak ztracenou životní rovnováhu.

Kdo jsou klienti sociální a domácí pečovatelské služby?

Sociální služby a domácí pečovatelská služba je určena lidem, kteří z nějakého důvodu částečně ztratili svou soběstačnost. Stupeň soběstačnosti u klientů domácí pečovatelské služby může být různý a podle toho také vypadají poskytované služby. Jde o to, aby byly klientovi poskytovány především takové služby, které si kvůli snížené pohyblivosti nebo zdravotním potížím nedokáže zajistit sám nebo jen s velkými obtížemi.

V jakých případech je zapotřebí domácí pečovatelské služby?

V životě každého z nás mohou nastat nejrůznější situace a případy, kdy přestaneme být zcela soběstační, kdy budeme odkázáni na pomoc a péči druhých. Přesto i lidé, kteří svou soběstačnost ztratili, mohou dál žít důstojný a kvalitní život. Existují sice různá zařízení, ve kterých by ne zcela soběstační lidé mohli pobývat, ale jak se říká, doma je doma. Domácí prostředí, které důvěrně známe a kde se cítíme nejlépe je vždy ta nejlepší varianta, snad jen ve výjimečných případech chtějí starší lidé z vlastní vůle odejít do domova důchodců. Jak již samotný název napovídá, domácí pečovatelská služba je určena těm klientům, kteří i přes částečnou ztrátu soběstačnosti chtějí zůstat u sebe doma.** Domácí pečovatelská služba** je zvláště vhodná především pro osoby, které částečně ztratily svou soběstačnost například z důvodu pokročilého věku, krátkodobé ale i chronické nemoci nebo pooperačního stavu, nebo při nutné odborné zdravotní péči, aj.

Jaké služby poskytuje agentura domácí péče?

Různé společnosti mohou poskytovat různé sociální služby a různé služby domácí péče. Avšak obecně by se dalo říci, že mezi hlavní služby poskytované agenturami zaměřenými na domácí pečovatelské služby patří například:

  • Dopravení nebo doprovod k lékaři v případě, že klient není schopen se bezpečně přemístit k lékaři sám.
  • Vyřízení prostředků na péči. Jejich zajištění u odborného lékaře.
  • Také je možná pomoc při užívání léků. Starší lidé často špatně vidí a proto bývá asistence pečovatele při užívání léků mnohdy potřebná, aby nedošlo například k předávkování, požití špatného léku nebo opomenutí užití léku atp.
  • Rovněž tak mezi úkony prováděné pečovatelem může patřit souběžná odborná zdravotní domácí péče, je-li to potřeba.
  • Provádění pravidelných hygienických úkonů, jako například pomoc při celkové koupeli či sprchování, mytí vlasů, stříhaní nehtů, holení, …
  • Nakupování potravin, popř. jiných nezbytných potřeb (léků, mycích potřeb, …)
  • Kromě nákupu potravin je možná také příprava samotného jídla a jeho servírování.
  • Pomoc s úklidem v domácnosti. U méně pohyblivých osob bývá běžné, že nemohou vysávat, zametat, utírat prach, mýt okna ale třeba i mýt nádobí atp. Proto tyto práce zastane pečovatel, je-li potřeba.
  • Mezi další služby poskytované domácími pečovateli patří nejen nezbytnosti jako úklid, hygiena, jídlo či pomoc s léky ale také služby, které mají klientovi pomoci žít radostný a smysluplný život. Důležité je, aby se méně pohyblivý člověk necítil osamocený, izolovaný, aby si nepřipadal jako vězeň ve svém vlastním bytě či domě. Proto mohou domácí pečovatelé s klientem v případě jeho přání trávit také určitou část jeho volného času a to buď u něj doma, anebo je možné také zajištění vycházek v okolí bydliště. Pomoc pečovatele při vycházkách je zvláště vhodná pro ty klienty, kteří rádi tráví svůj čas venku ale kvůli snížené pohyblivosti by se ven sami nedostali nebo jen s velkými obtížemi. Procházky však mohou být vhodné i pro ty klienty, kteří o ně sami neprojevují zájem. Někdy se totiž stává, že člověk jakoby na všechno rezignuje, je apatický. V takovém případě může být citlivý přístup pečovatele spolu s trávením volného času a pobytem v přírodě v okolí bydliště klientovi velmi prospěšný.
  • Mezi další služby sociálních agentur a agentur domácí péče patří sociální poradenství, pomoc při získávání nároku na přídavky sociální péče na úřadech, anebo pomoc při jiných možných problémech klienta.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id23096 (zdravotnimagazin.cz#10264)


Přidat komentář