Dračí voda a její léčivé účinky

Dračí vodu vnímají uživatelé již jako legendu a to především pro výsledky, které její pití přináší. V pozdější době se objevila na trhu Diamantová voda, která se téměř bleskově rozšířila po celém světě díky distribuci zdarma.

Léčivé prameny

Schopnosti vody jako ideálního přenašeče informací jsou známy od pradávna. Člověk je ve své materiální podobě složen především z této životodárné tekutiny. I při křtu v kostele je symbol pokropení dítěte úkonem, který pomáhá ke zhmotnění přání zdraví a oduchovnělosti. Léčivý fenomén vody je znám již po staletí a byl různě modifikován do mnoha podob.

  • Ideální podobu má zdravá čistá přírodní voda z léčivého pramene, kterou je možno dále upravit například neokybernetickým způsobem.

    Neokybernetika používá informační metody již více než třicet let, ale díky tomu, že se jedná o ezoterický systém, je tato skutečnost málo známá. S vodou se zde samozřejmě také pracuje, ale je určena především pro klienty a studenty jako doplněk péče. Neokybernetická voda nese název podle stupně účinnosti - Dračí voda.

    Dračí vodu vnímají uživatelé již jako legendu a to především pro výsledky, které její pití přináší. V pozdější době se objevila na trhu Diamantová voda, která se téměř bleskově rozšířila po celém světě díky distribuci zdarma. Podle tvůrce Joëla Ducatillona má Diamantová voda klonovací schopnost nekonečně se množit, čímž se podle této hypotézy stane postupně veškerá voda na této planetě diamantovou. Podle poznatků neokybernetiky však je tato hypotéza chybná. Tuto chybu potvrzuje rovněž homeopatie se svojí homeopatickou metodou přenosu informací. Na otázku jaká je podobnost mezi Dračí a Diamantovou vodou je jednoduchá odpověď - „Dračí voda je vytvářena jako živý systém a není ji proto možno porovnávat s Diamantovou vodou vytvořenou přístrojově”.

     

    Robotizovaná voda nemůže účinně spolupracovat s živým systémem takovým jako je člověk. Je to jako srovnávat vodu ionizovanou s křišťálově čistou vodou z polárního ledovce. Všimnul jsem si také jednoho argumentu příznivců Diamantové vody, že když budeme používat Diamantovou vodu na zalévání květin, dosáhneme jejich rychlejšího zdravého růstu. Zde jsme, ale zase u metody „křtu”. Rostlina neroste díky Diamantové vodě, ale díky vašemu pozitivnímu přístupu. Metoda pozitivní autoregulace a regulace ostatních živých systémů je stará jako lidstvo. Není dobré věřit tomu, že něco zadarmo je zadarmo. I ideologie, která Diamantovou vodu doprovází a kterou musí člověk vyslechnout něco stojí. Získání víry lidí je někdy více než peníze a toho si byl pan Joël určitě vědom. Věřím, že v dobrém.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id21873 (zdravotnimagazin.cz#5596)


Přidat komentář