Důstojné stárnutí

V rozvinuté západní společnosti má asi 80 procent lidí této věkové skupiny určité zdravotní problémy – může to být vysoký krevní tlak, artritida nebo nějaká forma srdečního onemocnění. Ovšem tyto potíže jim obvykle nebrání soběstačnosti.

Zdraví určuje Váš věk

V poslední době sílía trend určovat stáří lidí spíše podle jejich intelektuálních a sociálních schopností, než podle věku. To, jak jsme na tom, určuje spíše naše zdraví než věk.

Stáří si nejvíce uvědomíme ve chvíli, kdy nám nemoc nebo určitá nezpůsobilost třeba i jen částečně znemožní vykonávat naše každodenní povinnosti. Někteří lidé zestárnou v relativně mladém věku – mezi ně patří obvykle ti, kdo jsou dlouhodobě nemocní, nebo ti, kdo utrpěli nějaké zranění anebo prožili něco zvlášť tragického. Mnozí z nich se úplně uzavřou do sebe a život pro ně ztratí smysl, ovšem jiní zase zůstanou duchem mladí a vitální až do vysokého stáří.

Zdraví = mládí

Záleží na tom, z jaké perspektivy to posuzujeme. Mladí jsou na tom lépe, pokud jde o fyzické síly, energii; obvykle mají i méně zdravotních potíží. Ovšem člověk v pokročilém věku má zase více zkušeností, sebedůvěry, jeho náhled na věci je vytříbenější, cítí se rovněž svobodnější, vyrovnanější. Většina filozofů, skladatelů, malířů a spisovatelů vytvořila svá nejlepší díla právě v pozdním věku.

Výzkumy ukázaly, že zdravý životní styl může zpomalit proces stárnutí až o 30 let.

Zdravotní problémy - chronické choroby

V rozvinuté západní společnosti má asi 80 procent lidí této věkové skupiny určité zdravotní problémy – může to být vysoký krevní tlak, artritida nebo nějaká forma srdečního onemocnění. Ovšem tyto potíže jim obvykle nebrání soběstačnosti.

Předčasné stárnutí a nemohoucnost jsou do značné míry následkem nesprávného životního stylu a návyků, jako je kouření, konzumace nadměrného množství alkoholu, kofein či zneužívání léků. U lidí s nadváhou pak mnohdy dochází k výraznému poklesu fyzické aktivity. Strava obsahující tučná, vysoce rafinovaná jídla, jakož i nedostatek pohybu přispívají k tomu, že lidé zestárnou dříve, než je obvyklé.

Špatné znamení

U starých lidí je zapomnětlivost většinou zveličována. Stres nebo strach, stejně jako rychle se střídající zážitky či přetížení paměti, resp. nezájem o dění kolem může vést k zapomnětlivosti v každém věku. Deprese, která se vyskytuje u mnoha starších lidí, je často chybně diagnostikována jako senilita.

Jen málo lidí postihne Alzheimerova choroba nebo jiná forma senilní demence (duševní choroba projevující se oslabením rozumových schopností). U většiny zůstává paměť zachována do pozdního věku, zvlášť pokud jsou aktivní a v dobré tělesné kondici.

Domov důchodů

V Severní Americe žijí v léčebnách pro dlouhodobě nemocné pouze 2 procenta lidí ve věku 64-75 let. Teprve po 85. roce života se toto číslo zvyšuje až na 20 procent. Podle dostupných statistik rovněž v České republice pouze 2,4 procenta lidí starších 60 let žije v domovech důchodců.

Oddálené stáří

  1. Jezte více ovoce, zeleniny a luštěnin. Všechny tyto potraviny obsahují velké množství antioxidantů, které vás ochrání před tzv. volnými radikály, jež urychlují stárnutí. Navíc tyto potraviny snižují riziko onemocnění, rakoviny a demence.
  2. Konzumujte rostlinné potraviny bohaté na vápník a vitamin D. obojí potřebujete k tomu, abyste měli silní kosti a předešli zlomeninám. Ale pozor, nekonzumujte moc mléčných výrobků. Živočišné bílkoviny podporují vylučování vápníku z kostí do moči, takže nakonec ztratíte více vápníku, než ho přijmete.
  3. Nevystavujte se zbytečně dlouho slunci. Prudké sluneční záření je přímo odpovědné za stárnutí kůže a vznik melanomu a rakoviny kůže. Ale deseti až třiceti minutové vystavení na slunci každý den vám zajistí dostatečné množství vitaminu D pro vaše kosti. Navíc má prospěšné účinky na tvorbu melatonimu, který mimo jiné také zpomaluje stárnutí.
  4. Nekuřte. Je dostatečně známo, že kouření škodí zdraví. Ovšem navíc také urychluje stárnutí.
  5. Konzumujte potraviny s dostatečným množstvím vitaminů skupiny B.
  6. Snažte se být fyzicky aktivní. Pohyb normalizuje krevní tlak, je dobrý pro vaše kosti a působí proti stařecké demenci.
  7. Buďte duševně aktivní. Místo pasivního posedávání před televizí si radši vyluštěte křížovku. Váš mozek také potřebuje trochu „pohybu”.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id21683 (zdravotnimagazin.cz#5137)


Přidat komentář