Epilepsie a epileptický záchvat

Za normální podmínek přenášejí mozkové buňky elektrické vzruchy jedinečně řízeným systémem. V případě epilepsie se velké množství elektrických buněk aktivuje najednou, čímž může dojít k epileptickému záchvatu.

Příčiny vzniku epilepsie

V mnoha případech nejsou příčiny vzniku epilepsie známy, někdy však tomuto onemocnění může předcházet zánět mozku, úraz hlavy, mozková cévní příhoda, mozkový nádor a vyloučena není ani dědičnost.

Epileptický záchvat

Epileptická záchvat se může objevit u každého a kdykoliv během života. Projevuje se mnoha způsoby (porucha chování, pohled do prázdna, záškuby na jedné polovině těla aj.). Je možné, že se vyskytne jen jednou za život nebo naopak častěji a nepravidelně, v tom případě se jedná o onemocnění epilepsií.

Příčiny vzniku epileptického záchvatu

U epileptiků může vyvolat záchvat nízká hladina cukru v krvi nebo nízká hladina některých výživných látek (hořčík, B komplex). U lidí, kteří epilepsii netrpí, může záchvat vyvolat např. nedostatek spánků, stres, velké množství alkoholu i některá nemoc.

Léčba epilepsie

Pro stanovení epilepsie musí lékař přesně znát, kdy se záchvaty poprvé objevily, jak vypadají, co jim předchází a jestli se v rodině vyskytují nějaká nervová onemocnění. Pro zpřesnění diagnózy je zapotřebí vyšetření EEG.

Při léčbě epilepsie se pacientovi podávají antiepileptika

a provádí se režimová opatření. Jedná - li se o těžkou epilepsii je nutná chirurgická léčba. Životní předpověď žáleží hlavně na závažnosti epilepsie. Lze však říci, že nemocný s epilepsií a bez dalších rizik, může vést normální aktivní život.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id22610 (zdravotnimagazin.cz#7442)


Přidat komentář