Facelifting

Operativní vyhlazení kontur obličeje je jeden z nejstarších postupů k odstranění rozbředlých třaslavých tváří, krocaního krku a pytlů pod očima. To, co bylo dříve spojeno s obrovskými řezy v rámci hranice vlasů, sednes provádí s kombinací menších řezů.

Vyhlazení kontur

Operativní vyhlazení kontur obličeje je jeden z nejstarších postupů k odstranění rozbředlých třaslavých tváří, krocaního krku a pytlů pod očima. To, co bylo dříve spojeno s obrovskými řezy v rámci hranice vlasů, se dnes provádí s kombinací menších řezů na uchu a za uchem (někdy navíc i na bradě) a technikami klíčové dírky (především na čele).

Přebytečná vrstva kůže

Kožní tkáň se přitom prostě nedá stáhnout dozadu, příp. nahoru, ale horní vrstva kůže se musí nejprve opatrně odloučit od dolní kožní tkáně. Pak se „vyhlazuje”, to znamená, že přebytečné části horní vrstvy kůže se odstraní, většinou také část pojivé tkáně spodní vrstvy. Pak se obě vrstvy zase navzájem spojí, to znamená, že se přilepí speciálním prostředkem a pak sešijí.

Není to nic jednoduchého

Zní to jednoduše, ale je to ve skutečnosti velmi obtížné, protože operatér nesmí poranit žádné důležité nervy, nesmí způsobit žádné větší krvácení (což by zabránilo vyhojení) a musí se postarat o to, aby se rána mohla hojit bez většího napětí, jinak vzniknou ošklivé jizvy.

Čím přirozenější, tím lepší

Především však musí pozdější kontury tváře utvořit co nejpřirozeněji. K tomu se v mnoha případech ještě i podkládají tváře, odsává tuk na bradě nebo se korigují oční víčka. Fantazii „výtvarných umělců” se zde nekladou žádné meze.

 

Samozřejmě si můžete nechat korigovat také jen části obličeje, tedy oční víčka, bradu nebo tváře. Právě vyhlazení očních víček patří k nejčastějším estetickým operacím.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id21699 (zdravotnimagazin.cz#5183)


Přidat komentář