Fetální alkoholový syndrom

Mozek plodu matky se vyvíjí a roste velmi rychle, obzvlášt mezi třetím a šestým měsícem těhotenství. Přitom alkohol, který si budoucí matka dopřává, putuje také k nenarozenému dítěti.

Fetální alkoholový syndrom

Lékaři tyto odchylky nazývají fetální alkoholový syndrom. A nejedná se pouze o vzhled. Děti alkoholiček mívají nižší porodní váhu a celý život trpí malým vzrůstem. Pití alkoholu během těhotenství může dítěti způsobit mentální retardaci, poruchy chování, problémy s učením či hyperaktivitu. Jsou zaznamenány případy, kdy se fetální alkoholový syndrom projevil deformací dolních končetin nebo dokonce srdečními vadami.

Mozek plodu matky se vyvíjí a roste velmi rychle, obzvlášt mezi třetím a šestým měsícem těhotenství. Přitom alkohol, který si budoucí matka dopřává, putuje také k nenarozenému dítěti. Na rozdíl od matky, však játra dítěte nedokáží alkohol odbourávat stejnou rychlostí. Proto jeho vysoké koncentrace zůstávají v plodu déle, někdy i více než 24 hodin. Během druhé až třetí hodiny po konzumaci alkoholu, je jeho koncentrace u dítěte dokonce vyšší než u matky.

První příznaky této nemoci

  • Nízká porodní hmotnost
  • Mentální retardace
  • Závislost na alkoholu
  • Poruchy spánku
  • Problémy s učením
  • Svalové problémy
  • Poruchy ledvin
  • Srdeční poruchy

Léčba této nemoci

Některé vrozené vady, které jsou způsobené fetálním alkoholovým syndromem, se mohou lékaři pokusit napravit například chirurgicky. V dnešní době již existují i školy a pečovatelská centra, která nabízejí programy pro zlepšení tělesného a mentálního vývoje dítěte.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id22416 (zdravotnimagazin.cz#7032)


Přidat komentář