Halucinace - klamavé vjemy

Halucinace se objevují zejména u psychotických nebo intoxikovaných jedinců. Mají několik druhů a jejich dělení je velmi obtížné. Halucinace se nejčastěji dělí na jednoduché a komplexní, dalším kritériem dělení je pak smyslová mobilita.

Halucinace jako porucha vnímání

Halucinace patří mezi nejzávažnější poruchu vnímání. Charakterizují se jako šalebné vjemy, které jsou nereálné. Lidé trpící halucinacemi jsou o jejich pravdivosti stoprocentně přesvědčeni.

Halucinace se objevují zejména u psychotických nebo intoxikovaných jedinců. Mají několik druhů a jejich dělení je velmi obtížné. Halucinace se nejčastěji dělí na jednoduché a komplexní, dalším kritériem dělení je pak smyslová mobilita.

Co halucinace způsobuje

Halucinace může způsobit buďto onemocnění jako epilepsie, nádory, cévní postižení, psychóza či migréna nebo halucinogenní látky, nejčastěji drogy. Ovšem u většiny drog se nejedná o halucinace, nýbrž o pseudohalucinace, kdy člověk pozná, že vjemy nejsou skutečné.

Jednoduché halucinace

Do této kategorie halucinací patří hlavně klamné počitky neboli fotony, což znamená, že nemocný vidí jiskry, záblesky či jednotlivé barvy. Obsahují-li tyto halucinace oheň, krev, vodu nebo výbuch, pak se jedná o vize.

Dále zde patří akoasmata, jednoduché sluchové halucinace (nářek, praskání, skřípání, hukot vody aj.). Olfakce neboli odorace se zase týkají čichových smyslů, kdy nemocný cítí různé zápachy. Další skupinou halucinací jsou gustace neboli chuťové halucinace. Nemocný cítí odpornou chuť v ústech, zkažené jídlo aj. Poslední jsou tělocitné elementární halucinace. V tomto případě nemocný cítí pálení, brnění, píchání na různých částech těla či ve vnitřních orgánech.

Halucinace komplexní

Komplexní halucinace jsou složité halucinace buď jednoho smyslu nebo kombinované, tedy mají více smyslových modalit. Pacient může vidět např. vojenskou bitvu, slyší výstřely a nářek, vidí útoky vojsk, cítí střelný prach aj.

Pseudohalucinace neboli nepravé halucinace

Tento typ halucinací většinou vzniká z užívání drog. Pacient si uvědomuje falešnost a neskutečnost vjemu. Ví, že se jedná o chorobný zážitek a při dalším opakování jej dokáže rozlišit od reality.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id21863 (zdravotnimagazin.cz#5584)


Přidat komentář