Hermafrodité - skutečnost nebo fikce?

Hermafrodité jsou lidé mající mužské i ženské pohlavní znaky. Hermafroditem může být např. muž mající ženská prsa nebo žena, které se klitoris zvětší na malý penis. Oba případy lze řešit operativně.

Přičiny vzniku hermafroditismu

Tělesná stavba jedince je dána již při oplození. Ve vyjímečných případech však není "stavební plán" přesně určen a buňky pak nevědí, jak se mají vyvíjet. K hermafroditismu však může dojít, i když buněčné chromozomy pohlaví přesně určí. Takový hermafroditismus vzniká vlivem získaných hormonálních poruch.

Léčba hermafroditismu

Hermafroditismus se léčí pomocí hormonů nebo plastickou operací, dle druhu a míry postižení. Klitoris, který se vyvinul ve formě malého penisu, lze opět zmenšit. Přitom je dokonce možné zachovat jeho funkci a citlivost. Operativně může být vytvořena i chybějící pochva.

Zformuje se z kožního transplantátu a vloží do uměle vytvořené dutiny v těle. Operace by měla být provedena pokud možno co nejdříve. Příznaky hermafroditismu jsou většinou patrny již při porodu. Lékař určí pravé pohlaví dítěte pomocí vyšetření chromozomů a navrhne nejvhodnější druh léčby.

Hermafrodité v dospělosti

Hermafrodité v dospělém věku většinou nemohou plodit děti, ani je porodit. Aby se postižený cítil být příslušníkem určitého pohlaví, je třeba dobrého začlenění do společnosti.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id22578 (zdravotnimagazin.cz#7400)


Diskuze a zkušenosti

Marie | 18.02.2015 08:37
Re: Hermafrodité - skutečnost nebo fikce? Ahoj milují vás chtěla bych mít svá my sex


Přidat komentář