Hlasová terapie a arteterapie

Léčby chronických nemocí jsou vždy mnohem úspěšnější, pokud se této problematice věnuje intenzivně se zaměřením a zkouší se mnoho způsobů, vždy se obtíží zbavuje mnohem snadněji a také lépe.

Být zdravý je to nejcennější, co člověk může mít. I když se jedná o známý a často zobecňovaný fakt, jeho význam pochopí nejlépe ti, kteří sami trpí nějakou nemocí, nebo co více – jejich děti. I když si při narozeninových oslavách a dalších příležitostech přejeme hodně zdraví, zdá se to jako klišé, ale faktem je to, že jakmile onemocníte, přejete si, aby zdraví skutečně bylo. Postačí běžná chřipková epidemie, která vás na nějakou dobu vyřadí z tak zvaného běžného provozu. Ležet s horečkou a nemocí nic dělat, není rozhodně nic příjemného. V té chvíli je mnohem příjemnější být zdravý v práci a vědět, že je možnost mít poté odpočinek a bavit se po svém, ale nebýt obětí nepříjemného trápení.

Akutní versus chronická nemoc

Jenže v popisu se jedná o nemoc dočasnou, která za pár dní obvykle utichne a zdravý jedinec si opět užívá volnosti života. Jenže co když nemoc trvá stále, ač klidnější, než akutní nemoc, tak i je průběh chronického onemocnění o to horší, že jeho léčba probíhá dlouhodobě a obvykle nejde zcela nemoc vymítit. Podobné je to i s indispozicemi, o kterých jsou informace viz. níže.

Hlasová terapie

Práce s hlasem, neboli** hlasová terapie** je technika, při které se léčí hlas. Na svůj vlastní hlas dost často zapomínáme, nevěnujeme mu správnou péči, což se může projevit. Problémy s hlasem, nebo výslovností mají nejen dospělí, ale také děti a většinou právě problémy s výslovností, tak zvané koktání, zadrhávání se a další nepříjemné potíže, hlasové indispozice jsou obvykle projevem dalších skutečností a dost často z dětství. Například před pár desítkami let, v slepé nevědomosti se věřilo, že pokud je dítě levák, je to vada, která se musí odstranit. A tak se leváci přeučovali na praváky a tímto momentem většinou děti začali koktat. Utrpěli jistou psychickou újmu a ta vedla právě ke koktání a zadrhávání se.

Bolesti hlasivek

Jestliže někdo trpí na časté problémy s hlasivkami, samozřejmě důvodem může být druhotný problém, ale nejčastější příčinou je špatné používání tohoto důležitého orgánu pro dorozumívání. Respektive je kladen na hlasivky velký nápor, který nejsou s to ustát. Problémem je často i hlasitý hlasový projev, že lidé při mluvení špatně dýchají, nepoužívají správně bránici, což právě vede k nadměrnému zatěžování hlasivek a to se pak projevuje nepříjemnou bolestí v krku. Hlasová cvičení mají pomoci k tomu, aby právě těmto problémům bylo zabráněno a hlasivky se užívaly tak, jak jim přísluší.

Artetearapie

Poruchy a vady řeči však nemusí být jistojistě důsledkem špatného užívání hlasivek, ale dost často se také jedná o problémy s hlasem spojené s psychickými obtížemi. Arteterapie je možností, jak se obtíží zbavit, nebo spíše jak je nalézt a pomáhat je odstraňovat. Pomocí artetearapie, tedy malováním je možno vyjádřit své pocity, i přesto, že běžnou řečí, slovy je vyjádření obtížnější. Emoční doprovod, vyjádření je důležitou součástí, který je prakticky základním kamenem celého procesu. Přitom nezáleží na tom, zda klient umí malovat, či má výtvarné vzdělání, nebo kurz. Emoční doprovod je to hlavní a jde o spontánní tvorbu na základě citových podnětů. Potřeby, obavy a city jsou někdy zasunuté tak hluboko v našem nitru, že si je ani neuvědomujeme, ale bohužel na základě jejich přítomnosti se projevují klinické obtíže, tedy běžné nemoci, které však nemají nález. Terapeut na arteterapii pomáhá znovuobjevovat schopnosti a také tvořivě si hrát, lépe poznávat vlastní problémy.

Co se využívá v arteterapii?

Především kresba a znovu je nutné připomenout, že se nejedná o výtvarná díla, ale skutečné projevy s příběhem. Může jít o malbu, kresbu či velice oblíbenou koláž, tvorba z jiných materiálů, kombinované aj. Dále se také dost často u arteterapie využívá hudba, jako muzikoteparie, velice přínosná i v běžném životě. A pak je možno své vnitřní nestálosti prezentovat pomocí dramaterapie, tedy využitím divadla, hraných forem. Hrát si je potřeba v běžném životě i pro dospěláky, což se většinou zapomíná a vede ke stálým stresům až nesmírně silné frustraci a pocitu méněcennosti.

Kde všude arteterapie může pomoci?

Všude. Nejde jen o jistou léčebnou metodu, která přinese nejen klid na duši, ale také** uvolnění napětí**, a pomůže najít sebe samého. Arteterapie je vhodná nejen pro překonávání strachu, ale i pro léčbu běžných somatických potíží. Dost často je vhodné se na arteterapii obrátit v době, kdy dojde k nějaké vážné změně v životě – například ztráta zaměstnání rozhod s partnerem, ukončení určité životní etapy, úmrtí blízkého člověka, nebo vážná nemoc. Jedná se sice většinou o nepříjemné okamžiky, ale také může jít o silné změny jako náhlé otěhotnění, což je obvykle pro nastávající matku i příjemná změna a mnoho dalšího. Dost často se pomocí arteterapie vykládají sny.

Rehabilitace a logopedie

Potíže s tělesnou schránkou i obtíže s řečí se dají řešit. Co se týče tělesných proporcí a zakrnělých svalů, kloubů, pokud jde o úraz nebo vrozenou indispozici či např.neurolog.onemocnění,řeší právě rehabilitace. Poruchy s pohyblivostí jsou nepříjemné, obzvlášť ty dlouhodobé, po těžkém úraze apod. Nutný je samozřejmě pravidelný pohyb a procvičování, aby situace nebyla ještě horší a naopak se pokusit dostat zpět do běžného života.

Logopedická rehabilitace

Něco podobného je pak logopedie, která je otevřená nejen pro děti, které často navštěvují kliniky pro léčbu logopedických potíží, ale i dospělí mohou mít nepříjemné potíže s řečí. Nejčastěji jde o špatnou artikulaci, huhňání, a dost často jsou to poruchy polykání a mnoho dalších. U dětí se zas vyskytuje problém s vyslovováním jednotlivých hlásek, často také opožděný vývoj řeči a pak koktání a zadrhávání se. Takové problémy není dobré brát na lehkou váhu. Mohou být předvojem mnoha dalších somatických potíží a nemocí.

Víkendové pobyty pro děti s autismem, roztroušenou sklerózou, astmatiky

Zdravotní potíže, jako jsou nemoci astmatu, autismus, nebo roztroušená skleróza mají společné i to, že se jedná i o nemoci spojené s psychickými potížemi. Což samozřejmě neznačí, že by astmatici byli labilní a psychicky nemocní jedinci, ale často se obtíže nemocí zmírní tím, že se psychika nemocného jedince uvede do tak zvaného stavu beztíže, naprostého odpočinku. U uvedených nemocí je to běžné, takže vhodné jsou pro nemocné víkendové pobyty zaměřené na léčbu těchto chronických nemocí. Mohou výrazně přispět k léčbě pozitivním výsledkem, anebo pak také navést správným směrem. Nemocní se po intenzivních víkendech spojených s příjemnou léčbou cítí velice povzneseni. Tyto víkendové pobyty jsou vhodné i pro kuřáky ,lidi s
tinnitem a další skupiny pacientů.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id23289 (zdravotnimagazin.cz#10462)


Přidat komentář