Hodgkinova choroba - nemoc mnoha otazníků

e velmi podstatné bleskurychle navštívit lékaře a projít podrobným vyšetřením, když si nahmatáte nebolestivé zvětšené uzliny (při mytí v podpaží, v tříslech, muži při holení na krku).

Hodgkinova choroba

Nemoc vychází z lymfatické tkáně, kterou tvoří především lymfatické uzliny (všimneme si jich např. při angíně na krku, jsou v tříslech, v podpaží..) slezina a játra. Při onemocnění dochází k nebolestivému zduření těch to uzlin. Z postižených uzlin se nádorové lymfocyty šíří lymfatickými cévami (obdoba krevních cév) do dalších uzlin, později se šíří prostřednictvím krevních cév do dalších orgánů až mohou osídlit prakticky celé tělo. Podle toho, jak velká část organismu je zasažena, rozeznáváme 4 stádia nemoci. Čtvrté je nejpokročilejší, rozsah postižení je největší.

Příznaky

  • nebolestivé (!) zduření lymfatických uzlin
  • často ztráta chuti k jídlu spojená s hubnutím a ztrátou váhy
  • zvláštní kolísavý typ teplot (trvající 4-5 dní, po několikadenní přestávce se opět objevuje)
  • silné noční pocení
  • někdy svědění kůže
  • vše je provázeno velkou únavou

Jak postupovat při příznacích

Je velmi podstatné bleskurychle navštívit lékaře a projít podrobným vyšetřením, když si nahmatáte nebolestivé zvětšené uzliny (při mytí v podpaží, v tříslech, muži při holení na krku). Odkládáním návštěvy lékaře až do doby, kdy se objeví horečky a pokročilé obtíže, se dramaticky snižuje pravděpodobnost úplného vyléčení.

Příčiny vzniku

Prvotní příčina, proč dojde k rakovině lymfatických uzlin není známa. V podezření příčin byla infekce mononukleózy nebo virus Epstein-Barové, žádný z těchto faktorů však nebyl v souvislosti s Hodgkinovou chorobou prokázán jako důvod. Na rozdíl od jiných nádorů nebyly zjištěny ani žádné typické změny chromozomů.

Léčení

Zásadním postupem je léčba chemoterapií, výjimečně - jen v 1. stádiu ozářením (radioterapií) postižené oblasti. Léčba trvá cca 6 měsíců a po komplexním vyšetření se buď ukončí, nebo následuje doplňková radioterapie. Pokud po prvním léčebném cyklu nedojde k úplnému zničení nemoci, následuje další protinádorová chemoterapie a ve vybraných případech je možné provést transplantaci kostní dřeně. Pro způsob léčby je rozhodující rozsah onemocnění. Je důležité, aby péče o pacienty s Hodgkinovou chorobou probíhala ve specializovaných centrech s možností veškeré onkologické péče.

  • Proti této chorobě bohužel neexistuje žádné preventivní opatření ani v oblasti dietního nebo denního režimu. Přesto je příkladem úspěchu moderní medicíny, neboť tuto chorobu lze ve vysokém procentu zcela vyléčit.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id22271 (zdravotnimagazin.cz#6716)


Přidat komentář