Homeopatie - Praha východ

Homeopatie je léčebná metoda, která bere v úvahu celého člověka a léčba probíhá současně na všech úrovních - fyzické, emocionální i mentální.Ve zjednodušené podobě může být homeopatie praktikována i jako domácí samoléčba.

Historie homeopatie

Homeopatie má 200 let starou historii, která začala objevy německého lékaře Samuela Hahnemanna (otec homeopatie). Ten potom svým pacientům nabídl nový systém, který měl tělu pomoci k tomu, aby se vyléčilo samo. Před tím ale několik let dělal pokusy na sobě, své rodině nebo přátelích. Vyzkoušel a popsal reakce na celou řadu ředěných látek, které byly pouze přírodního původu.

Co je homeopatie?

Homeopatie je léčebná metoda, která bere v úvahu celého člověka a léčení probíhá zároveň na všech úrovních, fyzické, emocionální i mentální. Ve stavu zdraví jsou mysl, emoce i tělo v souladu, člověk zvládá a prožívá svůj život spokojeně. Při narušení rovnováhy, ať už přetížením, dietními chybami, nepříjemnými a stresujícími zážitky, po nějaké době vznikne nemoc. Ta se projeví například v mentální oblasti nesoustředěností, v emocionální úzkostí nebo depresí, ve fyzickém těle bolestí. Při homeopatickém vyšetření jsou důležité všechny součásti člověka, jejich projevy, reakce a pocity s nimi spojené.

Při léčení přístupem klasické medicíny usilujeme o rychlé odstranění příznaků onemocnění a po jejich vymizení se považujeme za vyléčeného. Každou následující nemoc vnímáme jako něco nového, co nemá nic společného s tím, co se nám dělo předtím. Našim jediným cílem je nemít tuto nemoc, co nejrychleji se zbavit bolesti a omezení.

Homeopatické léčení probíhá v první chvíli jakoby opačně. Energie homeopatického léku reaguje s naší energií a příznaky současné nemoci se na krátkou dobu mohou zvýraznit. Homeopatický lék povzbuzuje naši vnitřní životní sílu k dosažení nejlepšího možného stavu rovnováhy a zdraví a k co nejdelšímu udržení tohoto příjemného stavu bez trápení a bolesti. Při postupném uzdravování se naše energie vrací zpátky do stavu, ve kterém byla před tím, než jsme začali být nemocní a na této cestě ke zdraví se ještě párkrát mohou alespoň náznakem objevit symptomy našich minulých onemocnění. Je to známkou toho, že energie léku souzní s energií naší a my tudíž můžeme kráčet správným směrem po naší cestě zdraví směrem k jejímu začátku po našem narození, kdy jsme většinou zdraví byli. Těmto návratovým symptomům se říká homeopatické zhoršení a není potřeba se ho bát, ani není správné jej hned odstraňovat tlumicími prostředky, tělo si v krátké chvíli poradí samo a naše energie tím vzroste a my se cítíme silnější, spokojenější a zdravější. Většinou si během léčení uvědomíme, co nás vlastně k naší nemoci dovedlo a můžeme se rozhodnout své chování k sobě změnit tak, abychom nemuseli už být nemocní. Nemocí vlastně naše tělo na sebe upozorňuje, že něco není s tím, co děláme v pořádku, že vznikla nerovnováha, kterou je potřeba vrátit a my nejspíš už tušíme, čím se to stalo, jsme vědomější, laskavější a pozornější sami k sobě. A to je cílem homeopatického léčení.

Homeopatií se mohou léčit nejrůznější chronické nemoci – například problémy se štítnou žlázou, kloubní potíže, migrény, gynekologické problémy, ekzémy, neplodnost, alergie, různé druhy závislostí (drogy, alkohol - ve zvladatelných stádiích, anorexie, bulimie). Také různé poruchy chování (hyperaktivita, přílišná agresivita, touha ovládat druhé…) a negativní stavy mysli – strachy, úzkosti, deprese lze úspěšně léčit. Je možné pomoci i k rychlejšímu uzdravení z akutních nemocí – chřipky, angíny, průjmy, různé záněty, prořezávání zoubků u dětí. Homeopatie urychlí léčení úrazových o pooperačních stavů, hojení zraněných tkání i zlomených kostí.

Homeopatický lék

V České republice je homeopatie součástí platného Zákona o léčivech. Ten homeopatii uznává jako řádnou metodu léčby a homeopatický lék definuje jako specifický přípravek, který podléhá zvláštnímu režimu registračního řízení.

Homeopatika jsou v České republice registrována Státním ústavem pro kontrolu léčiv, který je orgánem Ministerstva zdravotnictví ČR.

Homeopatie byla oficiálně uznána za metodu léčby v roce 1993. Podle zákona mohou homeopatii vykonávat jen osoby, které mají oprávnění léčit.

Kde lze homeopatika koupit?

Homeopatika si můžete koupit jak v lékárnách, tak přes internet, kde najdete odkazy na internetové homeopatické lékárny nejen u nás, ale i v Anglii a dalších evropských zemích. Léky si pak objednáte poštou do ČR. Na nejpoužívanější homeopatika nemusíte mít v našich lékárnách recept, při objednávce přes internet v zahraničí recept nepotřebujete vůbec. Pokud jste pacientem** profesionálního homeopata**, většinu léků dostanete právě od něj.U nás se v lékárnách prodávají homeopatika francouzské firmy Boiron.

Homeopatické přípravky

Homeopatika se vyrábějí z přírodních látek postupným ředěním původní substance a současně důkladným protřepáváním - dynamizací. Tímto postupem se léky takzvaně potencují, čím je potence vyšší, tím více ředění a protřepání proběhlo. I když vyšší potence neobsahují ani molekulu původní látky, přesto léčí a to velmi intenzivně. Léčení probíhá na energetické úrovni. Posilují vnitřní vitální sílu v člověku tak, aby mohl dosáhnout optimálního stavu zdraví v daném okamžiku. Tak lze vyléčit i chronické potíže, pokud již nedošlo k nevratným poškozením. I když něco již spravit nelze, v každém případě se zvýší vaše energie a pocit spokojenosti.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id22234 (zdravotnimagazin.cz#6608)


Přidat komentář