Hypochondrie aneb kdo přihodí víc

Hypochondrie může být také prvním příznakem depresí či schizofrenie. Protože postižený může začít vnímat své okolí jako nepřátelské, neboť mu nevěří, může tato choroba skončit i sebevraždou.

Kdo je hypochondr?

Hypochondr je člověk, který je přesvědčen, že je vážně nemocný, přestože ve skutečnosti není. I když působí na své okolí někdy až komicky, jeho domnělá choroba a chorobný strach z ní působí negativně na jeho psychiku. Tím, že se hypochondři neustále pozorují, trpí doopravdy. Často studují odborné lékařské knihy a jsou posedlí lékařskou tématikou. I když jsou všechna lékařská vyšetření v pořádku, hypochondr je přesvědčen, že nějakou těžkou chorobou trpí.

Projevy hypochondrie

Vlivem soustředění pozornosti výhradně na své tělo a tělesné projevy dochází k porušení mezilidských vztahů. Rozhvory postiženého se točí pouze kolem jeho domnělé choroby. Pokud hypochondra jeho pocit nemoci naprosto ovládne, může vyvolat skutečnou duševní poruchu. Hypochondrie může být také prvním příznakem depresí či schizofrenie. Protože postižený může začít vnímat své okolí jako nepřátelské, neboť mu nevěří, může tato choroba skončit i sebevraždou.

Náchylnost k hypochondrii

  • nejisté a psychicky labilní osobnosti
  • lidé těžce snášející stárnutí

Hypochondrie - léčba

Hypochondrii je nutné léčit jen pokud obavy postiženého ze smyšlené nemoci naprosto ovládnou jeho život i psychiku. Na místě je pak návštěva psychologické poradny.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id22567 (zdravotnimagazin.cz#7382)


Přidat komentář