Hypoglykémie a hyperglykémie

U dětí se nejčastěji vyskytuje diabetes mellitus 1. typu, který je závislý na aplikaci inzulinu. Cukrovkou u nás onemocní asi jedno dítě z dvou tisíc. Po diagnostikování diabetu dostanete vysvětlující materiály a informace.

Nejčastější výskyt

U dětí se nejčastěji vyskytuje diabetes mellitus 1. typu, který je závislý na aplikaci inzulinu. Cukrovkou u nás onemocní asi jedno dítě z dvou tisíc. Takové dítě bude mít jiné potřeby než ostatní děti. Proto je třeba, aby bylo v péči dětských diabetologů.

Diagnostika diabetes

Po diagnostikování diabetu dostanete vysvětlující materiály a informace. Diabetolog vám doporučí vhodný jídelníček vašeho dítěte. Zpočátku budete zřejmě docházet na diabetologické oddělení častěji, aby jste se seznámila se všemi podmínky léčby nemoci. Později budete s dítětem chodit na kontroly 3x až 4x ročně.

Stále plnohodnotný život

Dětská cukrovka úplně vyléčit nejde, ale lze ji alespoň udržet na takové úrovni, aby postižený mohl vést plnohodnotný život. Většina diabetických dětí si aplikuje inzulín ráno před snídaní, v poledne před obědem, večer před večeří a před spaním. Aplikaci dnes usnadňují tzv. inzulínová pera.

 

Diabetické dítě si musí pravidelně (alespoň každý den před obědem) kontrolovat hladinu krevního cukru (glykémii). K tomu slouží malý přístroj zvaný glukometr.

Dodržování léčby

Dítě by se mělo naučit svou nemoc zvládat co nejdříve. Informujte o jeho nemoci i školu, kterou navštěvuje. Váš syn či dcera bude muset dodržovat léčbu i zde. Od lékaře si pro školu můžete vyžádat zprávu o zdravotním stavu dítěte. Učitel by měl vědět, kdy během výuky musí dítě užít dávku inzulinu, a to i proto, aby jej na to upozornil v případě, že by dítě zapomnělo nebo aby zkontroloval dávkování.

 

Diabetik by měl mít ve škole vyhrazený prostor bez spolužáků, kde si může podávat inzulín. Po aplikaci by se měl alespoň trochu najíst, jinak může dojít k poklesu glykémie. Učitelé by se neměli k dítěti chovat přehnaně soucitně. Důležitější je pomoci v situacích, kdy to bude diabetik potřebovat. Pedagogové by také měli vědět, že diabetické dítě se v hodinách tělocviku nesmí příliš namáhat.

A co sport?

Dlouhodobější intenzivní fyzická zátěž vede k poklesu hladiny krevního cukru, k hypoglykémii.
 

Hlavními příznaky hypoglykémie jsou: slabost, studený pot, třes rukou, nevolnost, tlukot srdce, otupělost, malátnost, zmatenost, poruchy řeči nebo vidění, bledost, mdloby. Může se ale projevit i neobvyklým chováním: bezdůvodným smíchem nebo pláčem, agresivitou. V nejhorším může dojít k bezvědomí.

Děti - hypoglykémie

Pokud se u diabetika objeví příznaky hypoglykémie, okamžitě mu podejte jídlo s obsahem sacharidů (chléb, suchary, ovoce, ovocné šťávy, limonáda, kostka cukru), telefonicky se spojte s rodiči nebo lékařem. Po hypoglykemických reakcích musí dítě zůstat pod dohledem.

Děti - hyperglykémie

K hyperglykémii může dojít, pokud se nepodají předepsané dávky inzulínu. Hyperglykémie může vést k diabetickému kómatu a mít těžké následky.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id22255 (zdravotnimagazin.cz#6681)


Přidat komentář