Hysteroskopie

Hysteroskopie se nejčastěji provádí při nepravidelné menstruaci a netypickém krvácení z dělohy. Dalšími důvody, kdy se hysteroskopie provádí je podezření na zhoubný či nezhoubný nádor dělohy a neplodnost.

Kdy se provádí

Hysteroskopie se nejčastěji provádí při nepravidelné menstruaci a netypickém krvácení z dělohy. Dalšími důvody, kdy se hysteroskopie provádí je podezření na zhoubný či nezhoubný nádor dělohy a neplodnost.

Jak se provádí

Hysteroskopie se provádí přístrojem nazývaným hysteroskop. Ten se skládá z videokamery, obrazovky, zviditelňujícího média a miniaturních nástrojů.

Do děložní dutiny se zavede, přes pochvu a děložní čípek, kamera a miniaturní nástroje. Aby bylo možné sledovat na obrazovce vyšetřovanou část dutiny děložní, musí se prostor zviditelnit. K tomuto účelu se používá speciální vodní roztok.

Hysteroskopie se provádí v celkové anestezii, takže nebudete cítit nic nepříjemného.

Endometrióza je ženským problémem - více v článku.

Kdy ji nelze provést

Situací, kdy není možné hysteroskopii provést, je v poslední době čím dál méně. Jedná se například o závažnější srdeční a plicní onemocnění, zánětlivé onemocnění pohlavních orgánů, poruchy srážení krve apod.

Výhoda vyšetření

Výhodou hysteroskopie je možnost provést, v průběhu vyšetření, léčebný zákrok či odebrat vzorek tkáně.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id22040 (zdravotnimagazin.cz#6016)


Přidat komentář