Jak je to s kouřením v Evropě

Lidé kouří světlé, silné cigarety a v průměru 8 denně. První cigaretu najdeme přibližně u dvanáctiletých. Vliv rodičů je samozřejmě rozhodující: mládež kouří zřídka, jestliže ani jeden z rodičů nekouří.

Evropa a kuřáci

Lidé kouří světlé, silné cigarety a v průměru 8 denně. První cigaretu najdeme přibližně u dvanáctiletých. Vliv rodičů je samozřejmě rozhodující: mládež kouří zřídka, jestliže ani jeden z rodičů nekouří. Dospívající kuřáci mají poměrně kladnou představu o svých otcích nekuřácích, kteří se jim zdají fyzicky silní a sebejistí.

Jde o relační předmět, který u skupiny dospívajících nahrazuje nedostatek slov. Polykání kouře nám hned připomene cucání palečku, je to pradávný ústní reflex a u dospívajícího to bývá projev zaháněné úzkosti.

Co se stane s Vašimi plýcemi

Propadl-li kuřák kouření, měl by se tedy při polykání namodralých obláčků do plic také zamyslet:

  • nad rakovinovými substancemi: jde o dehet, uhlovodíky, jejichž účinek se projeví až za dlouhý čas;
  • nad dráždivými substancemi, kvůli nimž člověk kašle a které oslabují jeho imunitu;
  • nad kysličníkem uhelnatým, který působí rychle, krátí dech, avšak který rovněž omezuje citlivost na bolest;
  • nad nikotinem, který trochu zrychluje srdeční tep, zvyšuje stres a vytváří návyk.

Kouření - pasivní

Pasivní kuřáci si zvykli na to, že vdechují cigaretový kouř druhých. Toto pasivní pohlcování kouře z cigaret odpovídá u nekuřáka aktivnímu vykouření 1 – 2 cigaret denně. Bohužel, ohraničená dávka, pod níž by nedocházelo k žádnému ohrožení z kouření, neexistuje, což zdůvodňuje bezpečnostní opatření, která byla stanovena pro veřejné místnosti a která se rozšířila i na podniky.

Nebezpečný je kouř z konce zapálené cigarety. Rozpouští se v okolním vzduchu a v zimě v uzavřeném ovzduší bytů. Rodina vdechuje dehtové výpary celou noc. Děti, vystavované cigaretám rodičů, často trpí nosními, krčními, ušními záněty, jakož i zánětem celého dýchacího ústrojí.

U nekuřáků jde o dalších 30% zhoubných nádorů.

Co způsobuje kouření

Je to nejsmrtelnější droga: např. 60 000 předčasných úmrtí ve Francii ročně proti 50 úmrtím na rozpustné drogy a proti 200 úmrtím na zakázané drogy.

Z 300 milionů Evropanů jich 14% umírá předčasně – o čtyři až osm let dříve.

V mozku tabák zvyšuje úzkostlivost, vyvolává ztrátu paměti, zaviňuje bolesti hlavy, ale také mozkové cévní příhody.

V oblasti ušní-nosní-krční a čelistní zavinilo kouření, podle Světové zdravotnické organizace, 65% rakoviny ústní dutiny (rtů, úst, jazyka), rakoviny hltanu a hrtanu a rakoviny jícnu. V každém případě snižuje chuť, čich, vyvolává záněty dásní a černání zubů, chronické katary hlasivek a opakované nákazy ušní-nosní-krční (snížená imunita).

V dýchacím systému jde o chronickou bronchitidu, o rozedmu plic, o nedostatečné dýchání pocházející z opakované nákazy, o rakovinu plic: 25 000 mrtvých ročně.

V srdečně cévním systému jsou postiženy hlavně srdeční cévy (věnčité tepny). Jde o srdeční infarkt, z něhož kouření zavinilo 35%, to jest 20 000 mrtvých ročně: jde o zánět tepen v dolních končetinách (80 – 90% zaviňuje kouření), o 10 – 15% mozkových cévních příhod, jako je paralýza, ochrnutí, vysoký krevní tlak. Nakonec jde také o cévní spasmy a o sníženou kožní teplotu v nohou a v rukou.

V krvi se zvyšuje počet červených krvinek, bílých krvinek, přičemž toto zvýšení bohužel není spojeno s jejich zvýšenou činností, a ohrožení tvorbou sraženin.

V močovém a pohlavním ústrojí jde o 40% zhoubných nádorů močového měchýře. O snížený počet a pohyblivost spermatozoidů a o sníženou plodnost u ženy. Kouření také zkracuje životnost vaječníků předčasným přechodem (zhruba o 2 roky) a vrcholí při odvápňování kostí, které se dostavuje dříve.

Na kůži a na sliznici jde o předčasné stárnutí kůže, o výskyt vrásek a o neustále se kazící pleť.

U ženy s perorální antikoncepcí jde o zvýšené ohrožení trombózou (sraženinou) v tepnách a v žilách. Jde o častější samovolné potraty, poporodní úmrtnost, výskyt vad a hlavně o zpožděný celkový vývoj dítěte s malým vzrůstem a váhou sníženou zhruba o 100 gramů.

Nakonec se kouřením droguje, protože je to psychologický návyk, který působí na nervovou soustavu.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id21707 (zdravotnimagazin.cz#5202)


Přidat komentář