Jak se postarat o nemocné dítě

Nejzákladnější zásadou je kontrola průchodnosti dýchacích cest, dýchání a krevního oběhu. Teprve když u zraněného zjistíte, že dýchá a má puls, začnete se zabývat dalšími příznaky, a to v následujícím pořadí: krvácení a šok, popáleniny, ....

Jak se zachovat při pomoci dítěti

Nejzákladnější zásadou je kontrola průchodnosti dýchacích cest, dýchání a krevního oběhu. Teprve když u zraněného zjistíte, že dýchá a má puls, začnete se zabývat dalšími příznaky, a to v následujícím pořadí: krvácení a šok, popáleniny, zlomeniny, jiná zranění.

Jak se zachovat u kojenců

 • Zajištění průchodnosti dýchacích cest

  Nakloňte hlavičku kojence, který je v bezvědomí, mírně dozadu a prstem zdvihněte bradu. Zkontrolujte, zda dítě dýchá. Jeli dech zřetelný, uložte kojence do stabilizované polohy.

 • Dýchání

  Pokud kojenec nedýchá, je nutné zavést umělé dýchání . Neprochází-li vzduch do plic, mohou být dýchací cesty neprůchodné.

 • Krevní oběh

  Zkontrolujte kojenci tep dvěma prsty na vnitřní straně nadloktí proti palci umístěnému z vnější strany paže. Nemá-li dítě tep, proveďte kardiopulmonární resuscitaci.

Jak se zachovat u dětí

 • Dýchací cesty

  Zajistěte průchodnost dýchacích cest dítěte v bezvědomí záklonem hlavy a zdvižením brady pomocí dvou prstů. Zkontrolujte dýchání, je-li zřetelné, uložte dítě do stabilizované polohy.

 • Dýchání

  Jestliže dítě nedýchá, zaveďte umělé dýchání. Nedostávají-li se vdechy do plic, má dítě pravděpodobně neprůchodné dýchací cesty.

 • Krevní oběh

  Zkontrolujte tep na krčních tepnách, v krční rýze před velkými svaly po obou stranách krku. Nemá-li dítě tep, zahajte kardiopulmonární resuscitaci.

Důležitou součástí je umět stabilizovanou polohu

Je-li dítě v bezvědomí, ale dýchá a má zřetelný tep, uložte je na dobu, než přijede záchranka, do stabilizované polohy. V této poloze mohou tekutiny volně vytékat z úst dítěte, takže se jimi dítě nedusí. V pravidelných intervalech kontrolujte dech a tep dítěte a podle potřeby pomáhejte dítěti dýchat nebo provádějte nepřímou masáž srdce. Má-li dítě nějakou zlomeninu, přiložte dlahu. Při podezření na poranění páteře dítě neotáčejte, nemá-li překážky v dýchacích cestách. Hlava, krk a záda musí být stále v jedné přímce.

Stabilizovaná poloha - kojenci

 • Držte dítě na rukou

  Kojence, který je v bezvědomí, během čekání na záchranku pevně držte s hlavou mírně zakloněnou, aby byla zajištěna průchodnost dýchacích cest.

Stabilizovaná poloha - děti

 • Otočte dítě na bok

  Uchopte dítě za vzdálenější stehno a přetočte je tahem za ohnutou nohu směrem k sobě. Během otáčení přidržujte ruku dítěte pod jeho tváří.

 • Stabilizujte polohu

  Ohněte horní nohu do pravého úhlu a zajistěte polohu horní paže, aby se dítě nepřevrátilo na břicho. Nakloňte dítěti hlavu dozadu, aby se otevřely dýchací cesty.

Jak pomoct, když se dítě dusí

Možná si ani nevšimnete, že se dítě dusí. Nejprve bude třeba kašlat a lapat po vzduchu nebo vydávat vysoké skřeky a potom ztratí schopnost mluvit i dýchat. Obličej malého dítěte může zčervenat, pak zmodrat a vypadá, jako by mělo potíže s dýcháním nebo jako by plakalo a nevydávalo při tom žádný zvuk. Nepodaří-li se poplácáváním po zádech překážku z dýchacích cest hned odstranit, nepřestávejte. I když se tato metoda zpočátku zdá neúspěšná, překážka se nakonec většinou uvolní.

Dušení - kojenci

 • Plácněte dítě pětkrát po zádech

  Položte si dítě bříškem na jednu ruku, přičemž hlava bude níž než tělo, a přidržte mu bradu mezi prsty. Pětkrát dítě ostře plácněte doprostřed zad hranou dlaně.

 • Zmáčkněte pětkrát hrudník

  Převraťte dítě na záda s hlavou uloženou níž než tělo. Položte mu dva prsty na hrudní kost těsně pod myšlenou spojnici prsních bradavek a stiskněte pětkrát hrudník. Vidíte-li předmět v ústech, opatrně jej vytáhněte. Střídejte krok 1 a krok 2, až dítě začne dýchat.

Dušení - děti

 • Plácněte dítě pětkrát po zádech

  Předkloňte dítě v pase. Plácněte je pětkrát ostře mezi lopatky hranou dlaně. Menší dítě si můžete položit na klín s hlavou níž než tělo a poplácávat je v této poloze.

 • Stiskněte pětkrát hrudník

  Jsou-li dýchací cesty stále neprůchodné, položte dítě na zem. Menší dítě si můžete položit na klín zády na svá stehna. Stiskněte pětkrát ostře hrudní kost hranou dlaně.

 • Stiskněte pětkrát břicho

  Nemůže-li dítě stále popadnout dech, položte hranu dlaně těsně pod okraj žeber dítěte a pětkrát stiskněte směrem vzhůru.

 • Opakujte plácání po zádech a stlačování

  Otočte dítě na bok obličejem k sobě a plácněte je pětkrát po zádech. Opakujte celý cyklus, dokud dítě nezačne dýchat.

Umělé dýchání z plic do plic

Přestane-li dítě dýchat, musíte dýchat za ně. Umělé dýchání z plic do plic je účinné, protože vydechovaný vzduch obsahuje dostatek kyslíku na udržení funkce životně důležitých orgánů do doby, než může být poskytnuta účinnější lékařská pomoc. První pomoc u kojenců a nejmenších dětí je trochu odlišná proto, že jejich obličej je drobnější.

Kojenci a nejmenší děti

 • Otevřete dýchací cesty, zkontrolujte dýchání

  Zakloňte dítěti velmi mírně hlavu jednou rukou a pozdvihněte mu bradu prstem druhé ruky. Zrakem, sluchem a hmatem sledujte, zda dítě dýchá.

 • Zaveďte umělé dýchání

  Pokud dítě nedýchá, obemkněte svými rty ústa a nos dítěte. Pětkrát se nadechněte a vydechněte do plic dítěte.

 • Zkontrolujte tep

  Má-li dítě znatelný tep, učiňte 20 vdechů, vždy jeden za 3 sekundy. Zavolejte záchranku. Potom pokračujte v umělém dýchání, dokud nedorazí pomoc. Vždy po 20 vdechnutích
  zkontrolujte tep a spontánní dýchání.

Starší děti

 • Otevřete dýchací cesty, zkontrolujte dýchání

  Zakloňte dítěti mírně hlavu jednou rukou a zdvihněte mu bradu dvěma prsty druhé ruky. Zrakem, sluchem a hmatem sledujte, zda dítě dýchá.

 • Stiskněte dítěti nos

  Jestliže dítě nedýchá, stiskněte mu pevně nosní dírky. Dýchací cesty udržujte otevřené zdvižením brady dvěma prsty.

 • Zaveďte umělé dýchání

  Přitiskněte rty kolem úst dítěte. Pětkrát se nadechněte a vydechněte do plic dítěte.

 • Zkontrolujte tep

  Má-li dítě znatelný tep, učiňte 20 vdechů, vždy jeden za 3 sekundy. Zavolejte záchranku. Potom pokračujte v umělém dýchání, dokud nedorazí pomoc. Vždy po 20 vdechnutích zkontrolujte tep a spontánní dýchání.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id21782 (zdravotnimagazin.cz#5411)


Přidat komentář