Jak se projevuje fobie

Postižení si jsou vědomi bezdůvodnosti svého strachu, nemohou se však proti němu bránit. Na své stavy reagují vyhýbáním se původcům těchto nepříznivých psychických stavů.

Jak se projevuje fobie

Fobie se většinou projeví už v dětském věku nebo v rané dospělosti. Při konfrontaci s obávanou situací nebo objektem může dojít k panickému chování. Již pouhá myšlenka na dotyčný objekt či situaci může vyvolat stavy úzkosti. Postižení si jsou vědomi bezdůvodnosti svého strachu, nemohou se však proti němu bránit. Na své stavy reagují vyhýbáním se původcům těchto nepříznivých psychických stavů. Fobie se léčí pomocí behaviorální psychoterapie.

Méněcennost - Sociální fobie

je ircionální strach z přítomnosti ostatních lidí. Postižení se snaží vyhnout situacím, ve kterých se cítí být kriticky pozorováni a hodnoceni. Bojí se, že by mohli být nápadní svým bojácným chováním. Takovou situací může být např. společenská akce. Jedinci se sociální fóbií jsou většinou do sebe uzavřené osobnosti trpící komplexem méněcennosti.

Panická úzkost - Agorafobie

patří k nejčastěji léčeným fobiím. Jedná se o chorobnou úzkost z volného prostranství (ulice, parky, náměstí, dopravní prostředky, obchodní domy). Postižení jedinci mají strach, že v nouzi nebudou moci uniknouut nebo že se jim od ostatních lidí nedostane pomoci. V takových případech nastupují panické stavy úzkosti.

Druhy fobií

Postižení jednou ze specifických fobií mají strach z určitého objektu nebo jasně stanovené situace. Příkladem takové fobie může být strach ze zvířat, výšky nebo hloubky, hromu, tmy, uzavřených místností, bouří, špíny a mnoho dalšího.

Hlavní psychické příznaky

 • obava ze ztráty kontroly, ze zešílení
 • obava ze ztráty vědomí
 • obava ze smrti
 • obava, že okolí nebo sám dotyčný je změněný

Hlavní tělesné příznaky

 • bušení srdce
 • zrychlený puls
 • chvění se, třes
 • sucho v ústech
 • obtížné dýchání
 • bolesti na hrudníku
 • závraťě, točení hlavy
 • návaly horka nebo chladu
 • pocity znecitlivění nebo mravenčení

Druhy fobií

Agorafobie - chorobný strach z veřejného prostranství
Achluofobie - chorobný strach ze tmy
Aichmofobie - chorobný strach z jehel a špičatých předměntů
Akrofobie - chorobný strach z výšek
Arachnofobie - chorobný strach z pavouků
Astrofobie - chorobný strach z bouřky, blesků
Fobofobie - chorobný strach ze strachu
Klaustrofobie - chorobný strach z uzavřeného prostoru
Nekrofobie - chorobný strach ze smrti
Nozofobie - chorobný strach z nemocí
Ofidofobie - chorobný strach z hadů

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id22634 (zdravotnimagazin.cz#7479)


Přidat komentář