Jak vzniká fetišismus

Někteří fetišisté uspokojují svou vášeň tajně. Sexuologové vidí příčinu fetišismu v příliš častých mastrubačních fantaziích spojených s určitým objektem. Ty mohou vést až závislosti na něm.

Co je fetišismus?

Fetišismus je erotické zaměření na určitý druh předmětů či na jisté části těla. Nejčastějšími fetišemi je spodní prádlo, silonky a dámské boty, ale mohou jimi být i plenky, latex, igelit ap. Mezi nejznámějšími fetiše - části těla - patří velká ňadra a nohy.

Jak se projevuje

Někteří fetišisté uspokojují svou vášeň tajně. Pozorují a líbají své fetiše a sami se přitom ukájejí. Jiní mohou spát se svou partnerkou jen pokud má během pohlavního styku na sobě jejich sexuální fetiše nebo jsou tyto předměty alespoň v jejich zorném poli. Existují však také fetišisté, kteří sexuálního partnera nepotřebují, nahrazuje jim ho totiž vytvoření vlastní sbírky vytoužených předmětů.

Vznik fetišismu

Sexuologové vidí příčinu fetišismu v příliš častých mastrubačních fantaziích spojených s určitým objektem. Ty mohou vést až závislosti na něm. Někteří psychoanalytikové zase vidí ve fetišismu nezvládnutí tzv. kastračního komplexu. K tomu dochází, jestliže se chlapec dívá na ženský genitál jako na kastrovaný a má strach, že bude také kastrován. Pokud není tento strach překonán, může dojít k fetišismu. Sexuální energie se přesune ze člověka jen na určité symboly.

Týká se fetišismus jenom mužů?

Přestože jsou fetišisté převážně muži, ženy nejsou žádnou vyjímkou. Jakmile začnou dámy u partnerů obdivovat například husté vlnité vlasy, zařazují se mezi fetišistky vlasové. Pokud naopak milují muže plešaté a vyznávají holou lebku jako znak sexuální zdatnosti a pohlavní výkonnosti, jedná se také o případ fetišismu.

Kdy už začíná problém?

Pokud svým jednáním fetišista nikoho nepoškozuje, pokládá se fetišismus za psychosexuální poruchu a je přiřazen ke stejné kategorii jako je např. exhibicionismus. Nevede-li fetišismus ke zhoršení sexuálních nebo sociálních vztahů, nevyžaduje žádné léčení.
Fetišismus však může být tak silný a nutkavý, že se stane určující silou v životě postiženého. "Střevíčkový fetišista" pak může pracovat např. jako prodavač obuvi, přestože má předpoklady pro kvalifikovanější činnost.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id22585 (zdravotnimagazin.cz#7408)


Přidat komentář