Jak zabránit anorexii a bulímii u dětí

Poruchy příjmu potravy bezprostředně souvisejí se vztahy v rodině a dívky a ženy jsou mnohem citlivější na jejich nedostatky než chlapci a muži. Chlapecké příznaky a nemoci souvisejí spíše se soutěživostí a zaměřením na výkon.

Pohled zvenčí

Poslední desetiletí narůstá počet případů anorexie a bulimie u dětí. A důvod? Souvisí to s tím, jak se daří v konkrétních rodinách plnit vývojové úkoly spojené s osamostatňováním dětí z rodiny.To, jak vnímáme a přijímáme své tělo, je silně ovlivněno tím, jak nás vidí ostatní.

Vyšší riziko u děvčat

Poruchy příjmu potravy bezprostředně souvisejí se vztahy v rodině a dívky a ženy jsou mnohem citlivější na jejich nedostatky než chlapci a muži. Chlapecké příznaky a nemoci souvisejí spíše se soutěživostí a zaměřením na výkon. Mohou se objevit somatické obtíže i psychické obtíže. Dobrý kontakt rodičů s dětmi, ve kterém je dost prostoru pro vyjadřování emocí je základem.

Zjištění poruchy v příjmu potravin

Poruchu příjmu potravy malého dítěte jako rodiče rychle zpozorujete (děti jsou ještě většinou málo samostatné ve výběru a přípravě stravy). U větších dětí mohou poruchy příjmu potravy dlouhodobě unikat pozornosti. Zvláště v případech, kde prvotním impulsem poruchy je reakce na poznámky okolí k váze dítěte. Snaha o redukci hmotnosti, zpočátku rodinou podporovaná, přechází do extrému a rodina se často přizpůsobuje patologickému chování dítěte.

Léčení dítěte

Často si až lidé z okolí, obvodní lékař začnou uvědomovat, že není něco v pořádku. Při návštěvě lékaře a vyloučení organického onemocnění je nutné vyšetření psychologem, popř. psychiatrem.

Jak vypadá onemocnění

Dítě slibuje, brání se vyšetřením, lže, podvádí, chrání si své návyky. Rezignace však není řešením. Rozvíjející se změny v organismu mohou dítě závažně ohrozit na životě.

Anorexie a bulimie - léčení

Ambulantní léčba byla neúspěšná? Potom je nutná hospitalizace. Dítě je většinou nutné vytrhnout ze zavedeného prostředí, ze zaběhnutých a často již i patologických návyků. Základem úspěchu je spolupráce celé rodiny s psychologem či psychiatrem. Léčba dětí s poruchou příjmu potravy vyžaduje velkou trpělivost.

Nenechte projevy onemocnění recidivovat a přetrvávat do dospělosti, pak jsou často jen v rukou "postiženého".

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id22494 (zdravotnimagazin.cz#7207)


Přidat komentář