Je správné ventilovat hněv?

Podle odborníků hněv zabíjí. Psychika má hodně velký vliv na tělesné funkce. Lidské tělo reaguje na náhlou stresovou situaci tělesnými změnami. Srdce urychlí svojí činnost, cévy se musí roztáhnout tak, aby rychleji přiváděli krev do svalů.

Jak hněv působí na lidský organismus?

Ještě nedávno se pokládalo za zdravé, když člověk dal hněvu volný průběh. Ale opak je pravdou. Lidé, kteří jsou neustále s něčím nespokojení, vzteklý nebo rozhněvaní, podle vědeckých výzkumů trpí nemocemi všech druhů.

Co způsobuje hněv?

Hněv nutí lidi k přejídání, častému kouření a utápění se v alkoholu. Zvyšuje riziko srdečních chorob a je možné, že i rakoviny.

Co na to říkají odborníci?

Podle odborníků hněv zabíjí. Psychika má hodně velký vliv na tělesné funkce. Lidské tělo reaguje na náhlou stresovou situaci tělesnými změnami. Srdce urychlí svojí činnost, cévy se musí roztáhnout tak, aby rychleji přiváděli krev do svalů. Pokud tedy člověk nebude dávat pozor na své emoce, může skončit v nemocnici, protože jeho srdce nezvládne tak častý a zvýšený průtok krve.

Jak přejít hněv

Není však zdravé hněv úplně potlačit, protože i při tom dochází ke zvýšení krevního tlaku nebo bolestem hlavy a zhoršení nálady. Nejlepším lékem na hněv je, naučit se co nejdříve uklidnit.

Je důležité ovládat svůj hněv

Nejstarší žijící muž na světě je Emiliano Mercado Del Toro (Puerto Rico), který se narodil 21. srpna 1891 v Cabo Rojo . Přesně 17. ledna 2005 měl 113 let a 149 dnů. Zažil a bojoval ve světové válce v roce 1918. Chcete se dožít tak dlouhého věku? Jedna z věcí, která vám pomůže je naučit se ovládat svůj hněv.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id22673 (zdravotnimagazin.cz#7544)


Přidat komentář