Kardiovaskulární choroby ohrožují i ženy

38 procent žen zemře do roka po infarktu podle výzkumné činnosti. Ženy často vnímají kardiovaskulární nemoci jako nepodstatný problém, který se jich netýká. Na kardiovaskulární choroby umírá dvojnásobek žen v porovnání se všemi onkologickými chorobami.

V důsledku vžitého omylu bývá kardiovaskulární riziko žen podceňováno

Nebývají včas učiněna opatření spadající do primární preventivní péče. Příznaky jsou u žen často bagatelizovány nebo jim bývají připisovány jiné důvody. K tomu přistupuje fakt, že projevy kardiovaskulárních chorob nebývají v některých případech typické jako u mužů, mohou mít případně i zcela odlišný charakter. Také se stává, že v případě správné diagnózy nebývá mnohdy zvolena adekvátní terapeutická intervence.

Po zjištění těchto údajů zahájila Evropská kardiologická společnost rozsáhlý projekt, který má za cíl zvýšit povědomí odborné i laické veřejnosti o tom, že jsou ženy ohroženy kardiovaskulárními nemocemi ohroženy ještě více než muži.

Kardiovaskulární choroby v číslech a faktech

  • Infarkt myokardu a mozková mrtvice je příčinou 40 procent úmrtí mezi ženami
  • Ženy často vnímají kardiovaskulární nemoci jako nepodstatný problém, který se jich netýká
  • Na kardiovaskulární choroby umírá dvojnásobek žen v porovnání se všemi onkologickými chorobami
  • Riziko kardiovaskulárních chorob stoupá s věkem
  • 38 procent žen zemře do roka po infarktu podle výzkumné činnosti v USA
  • Diagnostika činí u žen více problémů
  • Nízká koncentrace HDL cholesterolu v krvi je nejvýznamnějším rizikovým faktorem pro kardiovaskulární onemocnění žen
  • Více žen v porovnání s muži zemře i na mozkovou mrtvici
  • U žen má pohyb větší význam v prevenci diabetu 2.typu

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id22709 (zdravotnimagazin.cz#7612)


Přidat komentář