Kinesiologie

Běžná je kontrola svalu zda dokáží držet svoji pozici při vytvoření tlaku, kontrola chůze, držení těla, rozsah pohyblivosti kloubů. Dále dochází podobně jako u akupunktury k vyhledávání bodu na těle, které se dotykem kontrolují.

O co se jedná - kinesiologie?

Dle kinesiologie se jedná o diagnostickou metodu, která vychází z toho, že různé svaly jsou propojeny s různými specifickými orgány a žlázami s tím, že slabost ve svalu může signalizovat problém jinde v těle (například slabý deltový sval může naznačovat problém v plicích) . V současnosti neexistuje žádný důkaz, že takovéto vztahy existují, ale kineziologie se těší velké oblibě a řadě spokojených klientů. Přesnost diagnostiky je vhodné doplnit i jinou diagnostickou metodou (standardní medicína a kinesiologie se shodne pouze v každém čtvrtém případě).

## Průběh vyšetření

Běžná je kontrola svalu zda dokáží držet svoji pozici při vytvoření tlaku, kontrola chůze, držení těla, rozsah pohyblivosti kloubů. Dále dochází podobně jako u akupunktury k vyhledávání bodu na těle, které se dotykem kontrolují. Provádí se test na vhodnost potravy. Kinesiologie využívá rovněž propracovaného systému tvaru lebky.

Strávený čas  u kinesiologa

Přibližně 60 minut.

Kdy je vhodné navštěvovat kinesiologa?

Dle dohody s kinesiologem nebo dle potřeby.

Pro koho není určena kinesiologie?

Nejsou známé žádné ohrožení na zdraví.

Jak se pozná kvalitní kinesiolog?

- Terapeut kinesiologie musí absolvovat minimálně 100 hodin školení zakončeného zkouškou. - Učitelé kinesiologie musí absolvovat 5000 hodin výuky a 300 hodin praxe se závěrečnou diplomovou prací.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id21861 (zdravotnimagazin.cz#5582)


Diskuze a zkušenosti

důkaz | 01.12.2010 17:35
důkaz Jen k tomu důkazu: lásku taky ještě nikdo nedokázal :)

bába | 08.01.2013 13:27
Re: Kinesiologie Je to forma spadající do čarodějství.


Přidat komentář