Kineziologická poradna - Plzeň a Praha

Víte, že téměř 95% nemocí má veskrze psychosomatický základ? Ano, toto neuvěřitelné číslo potvrdila řada studií, které byly provedeny v průběhu posledních 50 let. Za mnohými zdravotními problémy stojí nejčastěji dětská traumata potlačená do podvědomí.

Každý z nás prochází životem a snaží se vyrovnávat a bojovat se stresem a všemi starostmi, ranami a problémy, jak nejlépe může. Kineziologie PlzeňNe vždy si vážnost problému dostatečně uvědomíme a někdy je strach a úzkost tak výrazný, že je pro tělo nejlepší, když tyto emoce potlačí do podvědomí. Problém však nemizí, naopak dochází k různým energetickým blokádám, které jsou při podobných podnětech drážděny a při jejich neřešení se mohou obtíže zvětšovat až přerostou v chronické onemocnění. Psychika je prostě mocná čarodějka, která v touze nás ochránit před nepříjemnými prožitky staví barikády. Nejčastějšími typickými projevy těchto blokací vzniklých na podkladu různých traumat jsou různé fóbie, problémy s vyjadřováním, potíže se soustředěním, úzkostné stavy a různé strachy. Pokud víte o čem je řeč a i vy se s něčím takovým potýkáte, nemáte se za stydět, podobným problémem se potýká valná většina z nás. Možná jste doposud ani netušili, že za těmito problémy mohou stát nějaké nepříjemné prožitky z dětství, protože jste je absolutně vytěsnili, či je prožili v raném dětství anebo přesně víte o čem je řeč, jen jste si doposud mysleli, že neexistuje žádná cesta, jak své tělo i duši očistit. Možnost, jak se zbavit svých nočních můr však existuje a jmenuje se kineziologie.

Co je kineziologie

Historie kineziologie sahá do historie před více než 50 lety, kdy si náhodně jistý americký chiropraktik – George Goodheart všiml, že při stlačování určitých bodů na lidském těle je možné docílit k posílení daných svalů. Tomuto objevu se začal věnovat hlouběji až nakonec na lidském těle identifikoval 16 hlavních bodů, kterými je možno ovlivňovat nejen souvisící svaly, ale i jednotlivé orgány. Podle tohoto výzkumů došel k závěru, že tělem probíhají různé energetické dráhy, které mohou významně ovlivnit funkci celého těla. Tato metoda je úzce spjata s akupunkturou a dalšími východními léčebnými metodami jakými je například ájurvéda anebo thajská tradiční medicína. Kinezioterapie je moderní metodou založenou právě na znalostech lidského těla, funkci jednotlivých orgánů a pohybovém ústrojí. Odborníci po dlouhých výzkumech, že mozek, psychika a tělo jsou navzájem propojeny a je zcela běžné, že když není v harmonii duše, odrazí se to na špatné funkci svalů a dalších orgánů. Například nadměrný stres může podráždit určitou oblast v mozku, která se v rámci ochrany zablokuje a spolu s ní dojde k blokaci i dalších částí těla, které daná zablokovaná oblast ovládá.Pro koho je kineziologie vhodná

Pro koho je kineziologie vhodná

Pro lepší pochopení si představte mozek, který se skládá z dvou hemisfér – levé a pravé. Každá polovina je odborníkem na určité činnosti. Obecně vzato mají podle věděckých výzkumů lépe vyvinutou levou hemisféru spíše muži a pravou zase pro změnu ženy. V každé polovině jsou uloženy centra, které mají na starost určité činnosti, v levé to je například logika, čtení, psaní, počítání, vědomí času a racionální myšlení, v pravé je pro změnu centrum intuice, kreativity, smysly, mimosmyslové vnímání a tak dále. Pokud po nějakém nepříjemném prožitku dojde ke stresovému vypětí a podráždění určitého centra, může dojít k jeho následné blokaci. Tímto procesem pak vznikají různé problémy jako koktavost, problémy se spánkem, černé můry, potíž s vyjadřováním, nadměrná tréma, u dětí to může být i dyslexie, dysgrafie, dyscalkulie, alergie, astma, noční pomočování, sklon k různým závislostem, problematické chování až agresivní chování, deprese, nadměrná a bezdůvodná vyčerpanost, úzkostné stavy, strachy, problémy s navazováním a udržováním vztahů, sexuální problémy a tak dále. Při neřešení těchto blokád se mohou časem objevit i zdravotní problémy, jaké jsou třeba střevní problémy, žaludeční vředy, migrény, nízké sebevědomí, deprese, psychotické stavy, špatná pohyblivost, srdeční problémy, infarkt, nadváha a tak dále.

Reiki - působení, účinky

Jste jakoby na roztrhání? Valí se na Vás jeden úkol za druhým? Ani doma se Vám zrovna odpočinku nedostává? Máte pocit, že byste potřebovali spát a spát, abyste načerpali ztracenou energii? Spánek je sice posilující, ale ne dostačují ve všech směrech. Reiki - působení, účinkyChybí-li Vám rovnováha, pociťujete nedostatek energie, jste ve stresu, ocitli jste se v těžké životní situaci, pak můžete vyzkoušet působení Reiki. Reiki Vám pomůže docílit potřebné harmonizace, a to na úrovni fyzické, mentální i emoční. Během působení Reiki u Vás dojde k postupnému zprůchodnění energetických drah na těle, harmonizaci čaker, meridiánů. Reiki bolest netlumí, ale naopak vyhledá zdroj příčiny a uvolní.

Masáže a jejich druhy

Od nepaměti jsou masáže vyhledávanou relaxační, diagnostickou a léčebnou metodou. Odborně vedené doteky na těch správných místech, nás dokážou uvolnit, oprostit myšlenky od starostí, ale také léčit. Jaké je Vaše zaměstnání? Je sedavého charakteru, kdy se v podstatě nehnete od počítače, notebooku? A sedíte u pracovního stolu správně? Nezapomínáte na protahovací, uvolňovací cviky? Nejen sedavé zaměstnání nám může „poděkovat“ zablokovanými zády. Vedle klasických prášků na bolest je více než na místě se svěřit do rukou odborného maséra, který Vám uvolní Vaše ztuhlé svalstvo, zablokovaná záda, klouby aj. Další masáž, kterou si můžete dopřát, může být masáž reflexní, relaxační, intuitivní, nebo Královská thajská masáž, která je kombinací základní thajské masáže s výše uvedeným Reiki ošetřením.

Enneagram

Víte, kdo jste? Znáte Vaše pravé, skutečné já? Nebo se čas od času, či často podivujete nad tím, jak se zrovna chováte? Víte, v čem jste dobří, ale říkáte si, že je to příliš málo oblastí? Co když v jiné vynikáte mnohem více, a díky ní byste mohli žít spokojenější život? Na Vaše otázky můžete dostat odpověď díky systému enneagramu. Jeho možnosti jsou však mnohem širší. Díky němu je možné uvolnit typické psychické bloky z dětství, nebo pochopit nepochopitelné chování Vašich blízkých. Enneagram můžete využít i při Vašich stěžejních životních milnících, například když se budete rozhodovat pro určité povolání aj.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id23044 (zdravotnimagazin.cz#10101)


Přidat komentář