Kofein - účinky kofeinu

Účinky kofeinu. Povzbuzující účinky kofeinu. Dlouhodobé užívání kofeinu. Jak dlouho trvají účinky kofeinu. Kofein a plodnost. Kofein a jeho rizika. Předávkování kofeinem. Stimulant centrálního nervového systému.

Kofein je charakterizován jako stimulant centrálního nervového systému, což způsobuje celou řadu fyziologických efektů.

Účinky kofeinu

  • Zvýšení krevního tlaku
  • Podpora srdeční činnosti
  • Odvodnění organismu
  • Podpora tvorby energie

    Účinky kofeinu je možné pocítit krátce po jeho užití, jelikož se dobře vstřebává v tenkém střevě a žaludku.

Povzbuzující účinky kofeinu

které konzumenty mohou dovést až k závislosti, přivedly tým odborníků k zajímavé myšlence. Vědci z Univerzity Johna Hopkinse provedli zajímavý experiment. Skupině deseti narkomanů řekli, že jim bude nitrožilně aplikován kokain, amfetaminy, kofein, placebo a nebo další látky. Drogově závislí ovšem nevěděli, jaká látka je obsažena právě v jejich dávce. Faktem bylo, že narkomani dostali pouze kofein, anebo placebo. Maximální dávka kofeinu byla 300 mg. Výsledky výzkumu byly velice překvapivé. "Po kofeinu, především po nejvyšší dávce, popisovaly pokusné osoby, že pociťují účinky podobné jako po některých drogách: euforii, příjemné pocity, v menší míře nepříjemné. Pozitivní hodnocení vysoko převažovalo. U vysoké dávky se také nejčastěji domnívali, že by mohlo jít o kokain nebo amfetamin. Svůj odhad zdůvodňovali pocity povzbuzení, stimulace; v tomto směru se tedy účinky kofeinu a stimulačních drog částečně překrývají," popisuje průběh výzkumu I. Krejčí v knize O kávě a čaji. Ačkoliv jsou výsledky testu překvapivé, je nutno uvést, že dávka 300 mg je velice vzdálená té, kterou běžně konzumujeme. Množství kofeinu v šálku kávy se liší podle individuálního dávkování, zpravidla se ale pohybuje v rozmezí mezi 20 a 120 mg. Navíc se látka nedostává do našeho těla nitrožilně, takže účinky nejsou tak intenzivní.

Dlouhodobé užívání kofeinu

Je třeba myslet na to, že člověk si při dlouhodobějším užívání kofeinu (ve formě kávy, čaje aj.) může vytvořit závislost. Pak se mohou objevit abstinenční příznaky jako je bolest hlavy nebo únava.

Jak dlouho trvají účinky kofeinu

Kofein je absorbován zejména v žaludku a v tenkém střevě, odkud se dostává do krevního oběhu, kde trvá asi 15-45 minut, aby dosáhl vrcholné hladiny. Hladina kofeinu obsaženého v krvi, jenž se dostane do mozku, určuje efekt, který bude na tělo mít. Obvykle je CNS (centrální nervový systém) maximálně stimulován v období mezi 30-60 minutami. Kofein je metabolizován v játrech, eventuelně jsou jeho metabolity vyloučeny močí. Může být také vyloučen slinami, ve spermatu nebo i v mateřském mléce. . Účinky kofeinu trvají po dobu, po kterou se nachází v krvi. Čas, který tělo potřebuje k eliminaci poloviny přijatého kofeinu, se liší. Může to být do několika hodin až po několik dní, ale všeobecně lze říci, že u průměrného nekouřícího člověka je to kolem 3-4 hodin. Jsou i některé faktory, které prodlužují poločas rozpadu kofeinu a těmi mohou být třeba některé léky, nemoci jater, těhotenství a hladina enzymů potřebných k trávení kofeinu v játrech. U těhotné ženy je poločas rozpadu kofeinu kolem 18-20 hodin, u ženy užívající orální antikoncepci asi 13 hodin. Další faktory jako například kouření může zkrátit dobu účinku.

Kofein a plodnost

Spermie v ohrožení I při malých pravidelných dávkách ale hrozí konzumentům riziko spojené s plodností. U žen může hojná konzumace kávy způsobit problémy s otěhotněním. Spornou otázkou je souvislost mezi pitím této tekutiny a častějšími potraty. Odborníci se neshodují ani na tom, zda konzumace kávy může být příčinou nižší porodní hmotnosti novorozence. Pokud ale kávu během těhotenství jednoduše nebudete konzumovat, vyhnete se těmto sporným otázkám.

Kofein a jeho rizika

Někteří odpůrci kofeinu tvrdí, že jeho dlouhodobé užívání způsobuje žaludeční vředy, rakovinu a zvyšuje onemocnění srdce. Zatím, ale neexistují důkazy o tom, že by měli pravdu.

Předávkování kofeinem

Jaké jsou symptomy při předávkování kofeinem? Kofein stimuluje CNS a může způsobit širokou škálu projevů v organismu. Symptomy předávkování kofeinem jsou individuální a hodně záleží na množství přijaté látky. Dávka 250 – 750mg (což odpovídá dvou až sedmi šálkům kávy) může způsobit nervozitu, závratě, nevolnost, bolesti hlavy, svalovou tenzi, problémy se spánkem a nepravidelný tep. Dávka více než 750mg (asi 7 šálků kávy) může vyvolat některé z výše vyjmenovaných stavů, ale také i stavy jako je úzkost, malátnost, zvonění v uších, průjem, zvracení, slabé záblesky, těžké dýchání a při extrémním předávkování i křeče. Tříslovina, která je často obsažena v čajích, může ve vysokých dávkách způsobit zácpu.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id22736 (zdravotnimagazin.cz#7647)


Přidat komentář