Koučink - Brno

V každém z nás „něco“ dříme. Jen těžko se najde jedinec, který by byl tzv. k ničemu. To, co nás odlišuje od ostatních je nejen vůle něco dokázat, vůle chtít, ale také potenciál a možnosti rozvinout jej.

Nevěříte si? Nejste si jisti, zda jste dobří v oblasti, kterou vykonáváte? Zajímá Vás, zda se můžete ve svém oboru posunout o další příčku výše? Tak nejen s těmito otázkami se můžete obrátit na profesionálního kouče, který Vás může efektivně oprostit od pomyslných hranic, jež jste si sami nastavili a jež se Vám nedaří, nebo z nějakého důvodu nechce překročit.

Role koučinku v profesním i osobním životě

Koučink však nemusí souviset „jen“ s pracovním životem. I osobní život je velmi důležitý pro každého z nás. Nastolení rovnováhy, harmonie je zapotřebí, abyste se cítili vnitřně v pohodě. Budete-li „spoutáni“, pak jen těžko, či s obtížemi můžete čelit každodenním, ale i nárazovým překážkám a výzvám, které přináší osobní i pracovní život. A není-li Váš osobní život „v klidné rovině“, jak můžete dosahovat skvělých výsledků v práci?

Koučink - Brno

Hledáte způsob, jak si zvednout sebevědomí, dosáhnout úspěchu, naučit se využívat vlastních zkušeností? Mottem koučů je vyzdvihnutí myšlenky, že dospělý člověk se nejlépe učí praxí a vlastní zkušeností. A nedirektivní přístup koučů tuto myšlenku doplňuje: metoda koučování je užívaná k taktnímu a ohleduplnému ovlivňování dospělého člověka.

Koučink – pomoc ve všech směrech

S jakými otázkami, problémy se můžete obrátit na kouče? Prakticky s čímkoli, co Vás trápí. Ne nadarmo je kouč i psychologem, který usiluje o porozumění svého klienta. Jen tak mu bude moci pomoci, ukázat mu novou cestu, která se mu třeba sama nabízela, ale on ji kvůli určité bariéře neviděl aj. Kouč Vás může posunout ve Vašich dovednostech o krok dál. Pomůže Vám například se správným způsobem delegování, motivováním Vašeho týmu a zaměstnanců. Může Vás nasměrovat na správnou cestu, pokud jste se ocitli „na křižovatce“.Kouč Vám bude nápomocný i při řešení různých krizových situací atp.

Životní koučink

Životní koučink je svým způsobem koučink individuální. Co Vám přinese životní koučink, obrátíte-li se na fundovaného kouče ve Vašem okolí? Začneme tím, že život je jednou velkou volbou. V podstatě se každý den rozhodujeme, zda máme učinit to a to rozhodnutí. A pak přijímáme důsledky našeho rozhodnutí. To, jak se rozhodujeme, nás pak posunuje dál cestou, kterou se ubíráme. Pokud nevíte, zda je Vaše cesta ta správná, vhodná zrovna pro Vás. Pokud se chcete ujistit, že jste vydali správnou cestu a tzv. jste z ní nesešli, pak se Vám určitě vyplatí investovat nějaký ten čas i finance do životního koučinku.

Přínosy životního koučinku

Životní koučink Vám tak může pomoci objevit Váš doposud dřímající talent. Pokud se necítíte dobře v tom, co nyní děláte, pokud nesklízíte zrovna úspěchy, pak je „něco“ špatně a je třeba životní cestu posunout, nebo změnit. Na dané nebudete sami. Stačí jen oslovit a důvěřovat síle koučinku. Dejte smysl Vašemu životu. Uvidíte, že záhy přijdou dny, kdy se Vám bude chtít ráno vstát a vykročit do dalšího dne s úsměvem a pozitivním očekáváním.

Kariérní koučink

Jistě se shodneme na tom, že zvolit si v patnácti, šestnácti letech školu, respektive cestu, která bude základem pro náš profesní život, není vůbec snadné. Který náctiletý to má v hlavě natolik srovnané a zná dokonale sám sebe, že si zvolí tu správnou školu, směr a obor? A tak není rozhodně žádnou výjimkou, že se jedinci mnohdy následně věnují jinému zaměření, než které vystudovali. Ať už však jdete jedním směrem, nebo také patříte ke skupině, která „odbočila“, můžete využít přínosy kariérního koučinku.

Přínosy kariérního koučinku

Žádná práce není procházkou růžovým sadem. Každá práce má svá pro, ale i proti. A tak, pokud zrovna nepatříte k těm šťastlivcům, kteří vyhráli miliony, vyrážíte den, co den do práce. Ovšem i to je svým způsobem štěstí, vzhledem k uplatnění se, dokázání si, že jste dobří v tom, co děláte, ale tak vzhledem k nezaměstnanosti, která panuje.

Kariérní koučink pak souvisí s pomoci při dosahování, naplňováním Vašich cílů, ale také se sebeřízením, rozvojem osobnosti. Navíc souvisí s již uvedeným pocitem smysluplnosti, uplatnění, uspokojení. Kouč Vás také nasměruje, ukáže Vám vhodné způsoby, jak řešit krizové situace, efektivně vyřešit problémy aj.

Firemní koučink

Postavení se na vlastní nohy, a to doslova, vyžaduje nejen finance, odvahu, chycení příležitosti ve správnou dobu a na správném místě. Podnikání Vám může přinést zisky, nalezení sebe samotných, nalezení smyslu života. Může však znamenat i propad, krach. Tomu však můžete zabránit, vyhnout se případné „nehodě“, využijete-li „rad moudrých“, respektive firemního koučinku, který je vyhledávaný právě pro rozjezdy v podnikání.

Přínosy firemního koučinku

Nebudeme si nalhávat to, že ten, kdo „jde“ do podnikání, chce zisk, ale také úspěch na poli podnikatelském. Než se však vůbec můžete začít radovat z první sumy v kladných číslech, je třeba mít připravený plán, respektive podnikatelskou strategii, vizi, kudy se bude Vaše firma ubírat. Dále je zapotřebí mít stanovené cíle, neboli mety a způsoby, jak se k cílům dostat. Se všemi těmito fázemi Vám může pomoci firemní koučink.

Průběh koučinku

Určitě Vás zajímá, jak takový koučink probíhá, co Vás čeká a nemine? Můžete se setkat s různým průběhem spolupráce. Ta se odvíjí od jednotlivého kouče. Úvodní seznamovací setkání s koučem bývá bezplatné, ať už budete mít zájem o individuální, nebo týmovou formu koučinku. Na nezávazné konzultační schůzce Vás kouč seznámí s principy samotného koučinku, sdělí Vám, jak koučink probíhá.

Úvodní schůzka není jen formalitou

Úvodní schůzka je důležitá nejen z důvodu, že dostanete odpovědi na Vaše otázky. Bude velmi důležité, jestli k Vámi vybrané osobě najdete cestu a na následujících schůzkách se mu „otevřete“. Kouč, kterého oslovíte, může být sebezkušenější, sebevybudovanější, ale pokud si s ním jako s osobností „nesednete“, pak nemusí vzájemná spolupráce fungovat tak, jak by měla. A právě na úvodní schůzce poznáte, zda Vám bude kouč vyhovovat, zda je tzv. Vaší krevní skupinou. Pokud naznáte, že není žádného důvodu nepokračovat, můžete se s koučem dohodnout na první „opravdové“ schůzce.

Cena a délka koučinku

Jak cena, tak délka, intenzita koučinku se odvíjí od Vašich požadavků, přání a vzájemné dohodě. Vše můžete prodiskutovat na již zmíněné úvodní schůzce. Kromě toho, dopředu nelze stanovit, zda ve Vašem případě bude stačit 1 nebo 10 sezení.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id23207 (zdravotnimagazin.cz#10380)


Přidat komentář