Kožní onemocnění - lišeje

Iritační dermatitida, laicky nazývána lišej, je obvykle způsobena podrážděním slinami. Může ji ale také vyvolat podráždění kůže nějakými chemickými látkami nebo nedostatečnou hygienou.

Co je lišej?

Iritační dermatitida, laicky nazývána lišej, je obvykle způsobena podrážděním slinami. Může ji ale také vyvolat podráždění kůže nějakými chemickými látkami nebo nedostatečnou hygienou. Vznik lišeje může souviset také s infekcí nebo s reakcí na určité léky. Často se objevuje opakovaně. Toto onemocnění je infekční a tedy nakažlivé.

Prvni příznaky

Hlavními příznaky tohoto kožního onemocnění je zanícená strupovitá pokožka kolem rtů a suché rozpraskané rty. Kůže je zarudlá a svědí nebo pálí. Lišej ale může postihnout i jinou část kůže než rty a jejich okolí.

Léčení tohoto kožního onemocnění

Lékař vám předepíše mast obsahující kortikoidy a doporučí vyvarovat se kontaktu slin s postiženou pokožkou. Dětem, které mohou mít silné nutkání oblizovat se dále, zvlhčujte lišejem zasažená místa vazelínou. Nepříjemná chuť vazelíny je od dalšího oblizování odradí. Suché rty často potírejte balzámem na rty.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id21793 (zdravotnimagazin.cz#5436)


Přidat komentář