Krátkozrakost dalekozrakost astigmatismus presbyopie

Krátkozrakost. Dalekozrakost. Astigmatismus. Presbyopie. Člověk s dalekozrakostí vidí špatně do dálky i do blízky. Dalekozraké oko má krátkou předozadní osu a nebo nedostatečnou lomivost optické soustavy.

Rohovka tvoří přední plochu oka a je jeho hlavní lomivou součástí. Čočka se nachází uvnitř oka a je doplňkovou lomivou sílou optického systému.

Krátkozrakost

Krátkozrakost je nečastější oční vadou. Postihuje třicet procent obyvatel. U krátkozrakosti je oko příliš dlouhé nebo lomivost optické soustavy velká. Tato oční vada způsobuje, že člověk vidí špatně do dálky. Krátkozrakost se napravuje rozptylnými skly nebo kontaktními čočkami. Krátkozraké oko se vyznačuje tím, že je prodloužená jeho předozadní osa (1 mm prodloužení je asi 3 dioptrie) a nebo je velká lomivost optické soustavy. Příčinou bývají dědičné faktory, nadměrná zátěž očí v dospívání a jiné. Krátkozrakost je velmi frekventovanou vadou, v posledních letech dochází k jejímu velkému nárůstu. Např. v USA ze 14% populace v roce 1981 se počet případů krátkozrakosti zvýšil na plných 25% v loňském roce. Krátkozraký vidí obvykle dobře do blízka a špatně do dálky. 90% krátkozrakých nemá více jak -6 dioptrií, 5% -6 až -10 dioptrií a 5% -10 až -30 dioptrií. V myopickém oku při pohledu do dálky leží ohnisko uvnitř oka před sítnicí. Důsledkem je snížení ostrosti vidění na dálku.

Dalekozrakost

Dalekozrakost se týká deseti procent obyvatel. V tomto případě je oko příliš krátké nebo lomivost optické soustavy malá. Člověk s dalekozrakostí vidí špatně do dálky i do blízky. Tato vada se napravuje spojnými skly nebo kontaktními čočkami. Dalekozraké oko má krátkou předozadní osu a nebo nedostatečnou lomivost optické soustavy. Dalekozrakost je vrozená vada, mnohdy dědičná. Její hodnoty se obvykle pohybují od +2 do +6 dioptrií. Dalekozrakostí trpí až 35% populace. Dalekozraký může v mládí vidět docela dobře. S postupem let vidí hůře do blízka a časem i do dálky. Častý je souběžný výskyt šilhání i tupozrakosti. U hypermetropického (dalekozrakého) oka je ohnisko při pohledu na dálku za sítnicí. Dalekozrakost se dá úplně nebo částečně odstranit zvýšením lámavosti oční čočky (akomodace). Proto může hypermetrop s pomocí akomodace vidět vzdálené předměty ostře.

Astigmatismus

Lidé trpící astigmatismem nejsou schopni zaostřit na jakoukoliv vzdálenost. Příčinou této oční vady je rohovka, která nemá pravidelný polokulovitý tvar. Astigmatismus se může vyskytnou v kombinaci s krátkozrakostí nebo dalekozrakostí, ale také sám. Napravuje se tórickými skly nebo tórickými kontaktními čočkami. Astigmatismus se někdy vyskytuje samostatně, ale často se kombinuje s krátkozrakostí nebo dalekozrakostí. Jde o vadu cylindrickou. V osách na sebe kolmých má oko různou dioptrickou mohutnost. Nemá tedy přibližný tvar koule, ale lehce stlačeného míče. Pozorovaný předmět se nezobrazuje ostře, např. čtverec je obrazně řečeno vnímán jako obdélník nebo kosodélník. Bod není vnímaný jako bod, ale jako dvě čárky. Astigmatická vada významně zhoršuje kvalitu vidění.

Presbyopie

Presbyopie se projevuje tak, že oko ztrácí schopnost zaostřit na bližší objekt. Je spojena se stárnutím - vyskytuje se přibližně po 40. roce. Presbyopie není klasickou dioptrickou vadou. Jde o fyziologickou ztrátu akomodace, tedy schopnosti zaostřovat do blízka. Při akomodaci se zvětšuje zakřivení oční čočky, především jejího předního povrchu. S přibývajícím věkem elasticita oční čočky klesá a s ní i schopnost akomodace. I když tento proces začíná již v mládí, projevuje se výrazněji teprve ve věku kolem 40 let, kdy se naše schopnost akomodace sníží do té míry, že již není možné oko zaostřovat nablízko. Abychom si mohli přečíst noviny nebo knihu, musíme je držet na délku paže - a brzy nám i paže přestávají stačit! S postupem let se stav zhoršuje a stabilizuje se kolem věku 60ti let. Presbyopie se týká cca 40% lidí středního a 90% vyššího věku.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id22729 (zdravotnimagazin.cz#7636)


Přidat komentář