Krevní tranfúze

Během odběru krve se ve většině případech odebírá 450 ml krve. Můžou být ale odebrány jen některé krevní složky jako je krevní plazma, bílé krvinky, krevní destičky aj...

Krev

Během odběru krve se ve většině případech odebírá 450 ml krve. Můžou být ale odebrány jen některé krevní složky jako je krevní plazma, bílé krvinky, krevní destičky aj.

Darování krve je možné buď zadarmo nebo za úplatu.

Správná životospráva

Člověk, který se rozhodne k darování krve, musí být nejen zdravotně způsobilý, ale jeho věk se musí pohybovat mezi 18 – 65 lety a hmotnost musí být větší než 50 kilogramů.

Další podmínkou pro darování krve je dodržení správného jídelníčku. 16 – 24 hodin před odběrem krve nesmíte konzumovat alkohol, tučná a kořeněná jídla, čokoládu, ořechy, mléčné výrobky.

V České republice mohou muži darovat krev 4 x ročně a ženy jen 3 x ročně. Pokud však darujete jen určité složky krve, je její darování možné častěji.

Výhody pro dárce

Dárce, který krev daruje zdarma, má ze zákona právo na den pracovního volna s plnou úhradou mzdy. V případě, že je dárce v transfuzní stanici odmítnut, placené volno mu nebude poskytnuto na celou pracovní dobu, ale jen na dobu potřebnou pro návrat do zaměstnání.

Dárce krve má dále možnost snížení základu daně z příjmu při ročním zúčtování o 2 000 Kč za každý odběr.

Další odměnou je příspěvek na občerstvení nebo stravu na místě odběru. Zdravotní pojišťovny také odměňují dárce krve různými dárky.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id22137 (zdravotnimagazin.cz#6312)


Přidat komentář