Křivice u dětí

Křivice je porucha vstřebávání a využití vápníku a fosforu na podkladě nedostatku vitaminu D a slunečního svitu, což vede k poruchám růstu a vývoje u kojence a ke kostním deformitám.

Důkaz důležitosti světla i pro dítě

Křivice je onemocnění, které postihuje výlučně malé děti. Dokazuje, že sluneční svit, stejně jako vitamin D, je nesmírně důležitý pro lidský organismus.

První příznaky křivice u dětí

 • Křivice je porucha vstřebávání a využití vápníku a fosforu na podkladě nedostatku vitaminu D a slunečního svitu, což vede k poruchám růstu a vývoje u kojence a ke kostním deformitám.
 • Děti bývají neklidné, potivé, více nemocné, někdy mají ochablé svaly, mohou mít oploštělé záhlaví, dlouho se neuzavírající fontanelu, deformovaný hrudníček, opožděné prořezávání chrupu, zduření na dlouhých kostech a žebrech.
 • K příznakům křivice patří tedy hlavně kostní změny: deformity páteře, pánve, stehenních a bércových kostí.

Co ji způsobuje u dětí

 • Vitamin D je rozpustný v tucích, v těle vzniká v kůži při dostatku slunečního záření.
 • U malých dětí je ho ale vždy třeba dodávat formou kapiček, protože kojenecká strava je na něj chudá.
 • Vitamin vznikající v kůži (provitamin D) i vitamin dodávaný stravou mohou být využity pouze tehdy, pokud dobře fungují játra a ledviny. Zde jsou oba typy vitaminu D upraveny na účinnou formu.
 • Děti s poruchou ledvin a jater jsou tedy ohroženy křivicí i při správném dodávání vitaminu.
 • Také choroby ovlivňující vstřebávání tuků mohou způsobit druhotně křivici.

Nedostatku vitaminu D

 • Vitamin D ovlivňuje hospodaření vápníku a fosforu v těle.
 • Je důležitý pro správný vývoj kostí a zubů a také je důležitý při svalové činnosti.
 • Vitamin D udržuje určitou hladinu vápníku v krvi.

Léčení této nemoci

 • Nikdy nepodceňujte léky ani vitaminy doporučované pediatrem.
 • Vždy je třeba podávat dostatečné léčebné dávky vitaminu D a chodit na pravidelné kontroly.
 • Při léčbě se tedy příjem vitaminu zvýší, a to v několikanásobně vyšších dávkách než se podává preventivně.
 • Vitamin D se podává ústy nebo i injekčně.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id22198 (zdravotnimagazin.cz#6493)


Přidat komentář