Léčivé květinové esence

Květinové esence Vám pomohou napomoci k tomu , abyste se cítili víc sami sebou, což je pocit stejně přirozený , jako když se vracíte domů. Bachovy květinové esence jsou tím pravým řešením pro dostatečné uvolnění , a větší duševní klid.

Léčivé esence

Léčivou energii, skrytou v některých kvetoucích bylinách a stromech , objevil anglický lékař dr. Edward Bach. Od něho pochází myšlenka obrátit se k přírodě a právě v ní hledat jemné , šetrné a nejedovaté esence , které by přinášeli harmonii a neustále obnovovali rovnováhu mysli a těla.

Sedm esencí

Bachův systém byl vůbec prvním systémem léčivých květinových esencí , jaký byl kdy objeven. Jeho květinové esence pokrývají všechny důležité základní emoce , kterým podléhá každý. Dnes připravuje Bachovy esence mnoho výrobců po celém světě , zcela ve shodě s přáním doktora Bacha. Sedm skupin Bachových esencí: Bach rozdělil lidské povahové typy s jejich intelektuálními a emocionálními aspekty do sedmi skupin . Uvnitř každé skupiny popsal celou řadu různých variací chování těchto lidí , a přiřadil těmto lidem vhodné květinové esence , které toto chování mohou z části potlačit.

 • Květinové esence pro skupinu lidí trpící strachem

  První skupina Bachových květinových esencí je určena pro osoby ,které si dělají přílišné starosti o bezpečí svých milovaných , což jim někdy přináší nemalou úzkost a strach. Pro tento typ lidí doporučuje květinové esence z červeného kaštanu, devaterníku, kejklířky, osiky nebo myrobalánu. Tyto květinové esence pomáhají člověku dosáhnout většího uvolnění od stresových situací.

 • Květinové esence pro skupinu lidí trpící nejistotou

  Druhá skupina Bachových květinových esencí je určena pro typ člověka , který může působit nejistě . Tento typ člověka má většinou mnohostranné nadání a může vystřídat různé profese, ale nedokáže se věnovat jen jedné a v ní „se najít“ , to u nich vyvolává nespokojenost ve všech oblastech života. Vhodné květinové esence pro člověka tohoto typu jsou například ze sveřepu, habru, rohoblizně, hořečku, chmerku nebo hlodáše .

 • Květinové esence pro skupinu lidí s nedostatečným zájmem o přítomnost a okolí

  Další – třetí skupina Bachových květinových esencí je určena pro skupiny lidí , kteří mají nedostatečný zájem o přítomnost a okolí. Tyto typy se někdy velice pomalu učí, protože nemívají dost zájmu ani dost vytrvalosti a pozorovacích schopností. Nedokážou se poučit z vlastních chyb , hlavně pro svůj vnitřní neklid , chvat a lhostejnost .Vhodné jsou květinové esence z bílého kaštanu , plaménku , zimolezu, olivy, plané růže a hořčice.

 • Květinové esence pro skupinu osamělých lidí

  Čtvrtá skupina Bachových květinových esencí je určena pro typy lidí , kteří se soustředí sami na sebe. Zveličují své problémy a potřebují být středem pozornosti.Květinové esence z žebravky a netýkavky jim přináší pohodu, vnitřní jistotu a činí z nich pozornější posluchače.

 • Květinové esence pro skupinu lidí, kteří podléhají cizím vlivům a myšlenkám

  Pátou skupinu tvoří skupina lidí ,která podléhá cizím vlivům a myšlenkám. Tyto typy své pocity skrývají pod maskou veselí a připadá jim těžké je někomu sdělit. Konflikty je mohou hluboce zarmucovat. Mohou přehánět pracovní zatížení nebo utíkat k alkoholu a drogám. Květinové esence z řepíku, zeměžluče, cesmíny, a vlašského ořechu jim přinášejí klid a usnadňují jim vyjádřit , co cítí.

 • Květinové esence pro skupinu lidí trpící zoufalstvím a malomyslností

  Předposlední skupina Bachových květinových esencí je určena pro lidi , kteří často podléhají zoufalství a malomyslnosti. Tyto lidské typy prožívají onen známý pocit člověka zatlačeného ke zdi. Když potom dospějí až do stavu nejhlubšího zoufalství a malomyslnosti , zanechají vší naděje a cítí se jako „v temné noci“ .V tomto extrémním stavu u nich může pomoci květinová esence z jedlého kaštanu, modřínu, snědku , borovice,vrby, jilmu nebo lesního jablka. Tyto esence pomohou navodit pocity spokojenosti a pohody.

 • Květinové esence proskupinu lidí s přílišnou starostí o blaho druhých

  Poslední sedmou skupinou jsou lidé , kteří mají přílišnou starost o blaho jiných. Tyto typy lidí jsou na první pohled laskavé, milující a velkorysé ,ale musí se pochválit. Mají sklon litovat se a manipulovat s ostatními. K ostatním jsou kritické , je jim za těžko nechat věcem volný průběh. Květinové esence z čekanky, buku , sporýše a révy mohou přinést těmto lidským povahám pravý cit, lásku a oddanost spolu se schopností pečovat o jiné , aniž by čekali či vyžadovali nějakou odměnu.

  Květinové esence Vám pomohou napomoci k tomu , abyste se cítili víc sami sebou, což je pocit stejně přirozený , jako když se vracíte domů. Bachovy květinové esence jsou tím pravým řešením pro dostatečné uvolnění , a větší duševní klid.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id22375 (zdravotnimagazin.cz#6947)


Přidat komentář