Léky a jejich komplikace

Někdy je u názvu léku i číslo, které určuje množství látky která léčí. Kupříkladu paralen 1000 má výraznější účinky než paralen 500 apod. Účinná látka je látka, která nás léčí a pomáhá našemu zdraví.

Lék a jeho název

Někdy je u názvu léku i číslo, které určuje množství látky která léčí. Kupříkladu paralen 1000 má výraznější účinky než paralen 500 apod.

Složení léku

  • Účinná látka

    Účinná látka je látka, která nás léčí a pomáhá našemu zdraví. Na trhu je mnoho léků, které mají stejné účinky, ale liší se jen v názvu.

     

  • Pomocné látky

    Jedná se o látky, které neléčí, ale jen udržují účinnou látku ve vhodné formě a pomáhají např. k jejímu uvolňování do těla.

O jaký se lék jedná

Indikační skupina léků, určuje jestli jde o lék proti bolesti, zánětu, protibakteriálním infekcím apod.

Popis léku

Charakteristika popisuje k čemu nám lék vůbec pomáhá.

Příznak problému

V indikaci se nachází popis problémů nebo nemocí, které chceme léčit.

Případ nemoci

Naopak kontraindikace popisuje případy, ve kterých léky nesmíme v žádném případě užívat.

Vedlejší účinky

Nežádoucí účinky udávají všechny potíže, které při užívání léků vznikly během klinických testů i při užívání léku dalšími pacienty.

Vliv s jiným prostředím

Zde se dočteme, jak může lék reagovat při setkání s jiným léčebným prostředkem, alkoholem, slunečním zářením aj. Třeba, že se jeho účinky snižují, zvyšují nebo zcela vymizí.

Doporučení

Tento odkaz je jen doporučení výrobce, což znamená, že není chyba, když lékař napsal dávkování jiné než je zde uvedeno.

Varování

Upozornění jsou do příbalových letáků psána zejména u volně prodejných léků. Jde o varování, že pokud potíže nevymizí do určité doby, je třeba vyhledat lékaře.

Nevhodné pro zdraví

Léky po uplynutí použitelnosti se nesmějí užívat . Na krabičce léků najdeme datum, do kdy se může užívat. Prošlé nebo nepoužité léky vraťte do lékárny.

Datum poslední revize

Jedná se o datum, kdy byl text na přívalovém letáku naposledy změněn a schválen Státním ústavem pro kontrolu léčiv.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id22485 (zdravotnimagazin.cz#7184)


Přidat komentář