Lepší je předcházet problémům

Vaše dítě musí pochopit, že lékař neubližuje, ale pomáhá. Seznamte dítě s průběhem prohlídky, nebude se tolik bát. Lékař dítě prohlédne, vyšetří a zeptá se ho na řadu věcí, aby mohl komplexně posoudit jeho zdravotní stav.

Každé dva roky

Preventivní prohlídky se u dětí provádějí každé dva roky od 3. narozenin. Účast je naštěstí vysoká - až 96% dětí. Pro srovnání je v dospělosti množství provedených prohlídek až čtyřikrát nižší (frekvence je stená jako u dětí - každé dva roky). Většina dospělých na preventivní prohlídky nechodí vůbec.

Vyšetření u lékaře

  • podrobné tělesné vyšetření a posouzení vývoje dítěte
  • po stránce tělesné - růst, váhová křivka, pohlavního dospívání, vyšetření smyslů, pulzu, tlaku krve, vyšetření moče
  • po stránce duševní - časné rozeznání duševního zaostávání
  • po stránce sociální - fungování a situace v rodině, úspěšnost ve škole, mezi vrstevníky, prevence a řešení šikany
  • možnost detekce rizikového chování - drogové a jiné závislosti, sebepoškozování, atd.

Pochopení chození k lékaři

Vaše dítě musí pochopit, že lékař neubližuje, ale pomáhá. Seznamte dítě s průběhem prohlídky, nebude se tolik bát. Lékař dítě prohlédne, vyšetří a zeptá se ho na řadu věcí, aby mohl komplexně posoudit jeho zdravotní stav. Některé otázky mohou být i nepříjemné, ale odpovědi na ně jsou důležité pro zdravý vývoj dítěte. Během preventivní lékařské prohlídky je důležitá klidná atmosféra. Zvláště malé dítě vycítí i tu nejmenší nervozitu (zejména u matky).

Nikdo nechce ublížit svým dětem

Někteří rodiče preventivní prohlídky zanedbávají, čímž bohužel mohou svým dětem ublížit. Své dítě lékaři pravidelně svěřujte a předcházejte tak zdravotním problémům. Připravte si předem otázky, na které se budete chtít zeptat, překonáte tak obavy, že na něco zapomenete.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id22337 (zdravotnimagazin.cz#6857)


Přidat komentář