Lymfodrenáže - podstoupení lymfodrenáže

Ženy mají oproti mužům dvojnásobek tukových buněk které jsou v podkoží uloženy. I když je „pomerančová kůže“ považována za problém kosmetický, s nímž se dá bez obav žít, objevují se i komplikované případy a ženy jsou pak nuceny vyhledat pomoc.

Důvodem lymfodrenáže bývá často celulitida

U mužů se s celulitidou setkáváme jen výjimečně. Vyplývá to jednak z rozdílného anatomického uspořádání tukových buněk v podkoží, jednak z minimální hladiny ženských hormonů estrogenů v mužském organismu.

Ženy mají oproti mužům dvojnásobek tukových buněk

které jsou v podkoží uloženy. I když je „pomerančová kůže“ považována za problém kosmetický, s nímž se dá bez obav žít, objevují se i komplikované případy a ženy jsou pak nuceny vyhledat pomoc v ordinacích lékařů a podstoupit některé zákroky.

Kdo může provádět lymfodrenáž

Lymfoterapeuté – vyškolení zdravotničtí pracovníci, kteří využívají metodu manuální lymfodrenáže. Každý lymfoterapeut by měl mít certifikaci, která je důkazem proškolení v lymfodrenáži.

Kontraindikace lymfodrenáže

Lymfatická drenáž je pojem, se kterým se čím dál častěji setkáváme v časopisech, kosmetických firmách a salonech.

I lymfodrenáž má bohužel kontraindikace

a není vhodná při zhoubném nádorovém bujení, bakteriální infekci, zánětu podkoží, akutním žilním onemocnění, při bolestech břicha neznámého původu, při onemocnění jater a ledvin, poruše srdeční činnosti, zeleném zákalu nebo patologickém těhotenství.

Druhy lymfatických masáží

Provádí se buď manuální lymfodrenáž, nebo přístrojová lymfodrenáž.

Co se délky týče oba druhy masáží se neliší a měli by trvat 45 minut. Obecně je vhodné začít alespoň třemi procedurami týdně do zmírnění příznaků. Výsledky pak záleží na stupni poškození a míře celulitidy.

Přístrojová lymfodrenáž

Přístrojová drenáž se provádí alespoň hodinu po jídle a neměla by být přerušována. Po drenáži se ledvinami vyloučí větší objem tekutin a moč může mít neobvyklý pach a barvu. To je způsobeno vyplavenými škodlivými látkami. Vyloučenou tekutinu je vhodné doplnit dostatečným množstvím vody pro podporu činnosti ledvin. Výsledek po lymfodrenáži je okamžitý. Klientka cítí úlevu od pocitu těžkých nohou a v případě otoků se výrazně snižuje obvod drenážované končetiny. Snižuje se míra zátěže, a to je výrazná podpora při ochraně žil. Přístrojová lymfodrenáž je doporučování při vyšší tuhosti tkání a výrazném prosáknutí podkoží.

Manuální lymfodrenáž

Manuální lymfodrenáž je náročnější pro terapeuta, finančně nákladnější, ale o to více efektivnější pro klientku. Po drenáži je vhodné provést kompresi, která nedovolí opětovnému prosáknutí tkáně. Na trhu jsou dostupné stahovací legíny různé síly komprese, ale při jejich výběru si dejte záležet - nesmí nikde škrtit! Po stránce kosmetické však tyto kompresivní výrobky nejsou hrazené zdravotní pojišťovnou.

Celou lymfodrenážní terapii

je vhodné doplnit o pravidelné cvičení, redukci váhy, správný pitný i stravovací režim, případně podpořit potravními doplňky, které vyživují tkáň zevnitř a napomohou vám k žádanému výsledku.

Fyzioterapie

Jejím základním cílem je léčení funkčních poruch pohybového aparátu. Díky zkušenostem fyzioterapeuta, jeho hmatu, je možné zjistit míru tuhosti, napětí svalstva, současně teplotu, vlhkost kůže, která poukazuje na příslušné reflexní změny. Fyzioterapie využívá složky diagnostické a terapeutické. Diagnostická složka zhodnocuje funkční změny, ke kterým došlo u pohybového aparátu. Terapeutická složka se snaží o účinnou nápravu zjištěných změn.

Kraniosakrální terapie

Účinnou a zároveň jemnou kontaktní technikou, která je nápomocna k odhalování, napravování disharmonie kraniosakrálního systému, je kraniosakrální terapie. Terapie se využívá k odhalení a řešení problémů, které sužují naše tělo i duši. Jedná se o neinvazní, tj. bezbolestný způsob léčby, obnovující náš přirozený mechanismus a energii, jako takovou. Abychom se cítili dobře po fyzické i psychické stránce, je třeba tělo vnímat a naslouchat mu, jako celku. Kraniosakrální terapie je soustředěna na vzájemné propojení jednotlivých částí těla spolu s duchovní, mentální rovinou.

Účinky kraniosakrální terapie

Kraniosakrální terapie Vám může pomoci při bolestech hlavy, migréně, bolestech zad, páteře, depresivních stavech, po psychických, fyzických traumatech, při nemoci imunitního systému, při nespavosti, poruchách učení, únavovém syndromu, poruchách centrálního nervového systému, poporodním traumatu aj.

Reflexní terapie plosky nohy

Na plosce nohy se nachází reflexní zóny, které působí na celé naše tělo. Ploska nohy je svým způsobem obrazem veškerých našich orgánů, jednotlivých částí těla. Díky technice reflexního působení na konkrétní místa na plosce nohy, je možné pozitivně ovlivnit procesy našeho těla. Zkušený psychoterapeut pozná podle citlivosti konkrétní zóny, bodu, v jakém stavu, je ten který orgán. Jakmile dojde k sebemenší poruše funkce příslušného orgánu, plošky reagují vyšší citlivostí. Následně může fyzioterapeut pomoci k potřebné harmonizaci činnosti orgánů.

Účinky reflexní terapie plosky nohy

Reflexní terapie plosky nohy je významná v preventivní oblasti, kdy může fyzioterapeut diagnostikovat poruchu dříve, než se může projevit na fyzické úrovni. Reflexní terapie plosky nohy pomáhá například při migréně, alergiích, psychických problémech, zažívacích obtíží, poruchách spánku, stavech po úrazech, bolestech zad, krční páteře, při detoxikaci aj.

Reflexní masáž šíje, zad, končetin

Reflexní masáž uvolňuje veškeré ztuhlé svalstvo šíje, zad, končetin. Při masáži se využívají meridiánové dráhy, akupunkturní body, reflexní plošky, lymfatický systém. Po masáži můžete záhy pocítit uvolnění. Vaše bolest, která Vás dlouhou dobu sužovala, se zmírní, až odstraní. Masáž zlepší stav Vašeho celkového zdraví. Dostanete se do psychické i fyzické pohody.

Reflexní terapie Vojtovou metodou

Vojtova Metoda je složena z diagnostiky a následné terapie hybných poruch. Především je spojována s malými pacienty, kdy došlo ke komplikovanému porodu, nebo potížích během těhotenství. Vojtova metoda se také doporučuje u předčasně narozených dětí, které mají mnohdy potíže s motorikou. Vojtova metoda se však s úspěchem také používá při bolesti zad, po úrazových stavech. Metoda využívá způsoby léčení, kterými jsou reflexní otáčení, reflexní plazení a první pozice. Názvy mohou být zavádějící v tom, že mohou prozrazovat, že jde o naučení daného jedince se otáčet, plazit apod. Principem je však aktivace stavebních kamenů pro pozici ve stoje, chůzi. Bez uvedeného není možné pak rozvíjet i další motorické funkce, ke kterým dochází za pomoci učení, ať už se jedná o psaní, řeč aj.

Účinky reflexní terapie Vojtovou metodou

Reflexní terapie Vojtovou metodou může pomoci při akutní bolesti páteře, chronické bolesti páteře, skolióze páteře, respiračních obtíží, lehké mozkové dysfunkci, stavu po operaci páteře, kyčle, kolene aj.

Mobilizace a cvičení dle paní Mojžíšové

V čem spočívá princip metody** Ludmily Mojžíšové? I v tomto případě bereme tělo, jeho vnitřní orgány, funkce, jako propojený celek. Stav našeho pohybového aparátu neodlučitelně souvisí s vnitřními orgány, jejich správnou funkcí. Některé svalstvo nesprávně přetěžujeme, jiné naopak prakticky nevyužíváme. Jakákoli disharmonie se pak projeví nejen navenek, ale i vnitřně. Metoda Ludmily Mojžíšové si klade za cíl **docílit svalové rovnováhy, čímž dojde nejen k odstranění bolesti pohybového aparátu, ale také k zlepšení činnosti vnitřních orgánů. Léčba metodou paní Mojžíšové pak používá pasivní cvičení, mobilizace – aktivní cvičení – fyzikální terapii – masáž.

Účinky mobilizace a cvičení dle paní Mojžíšové

Metoda Ludmily Mojžíšové je využívána na poli rehabilitační a fyzikální medicíny. Metoda je využívána při funkční neplodnosti, bolestivé, nepravidelné menstruaci, sexuálních obtíží, funkční bolesti zad, poruchách spánku, bolesti hlavy, depresivních stavech, únavě, zácpě, inkontinenci u žen aj.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id22747 (zdravotnimagazin.cz#7665)


Přidat komentář