Magnetoterapie

Magnetoterapie nachází uplatnění v mnoha lékařským oborech, jako např.: rehabilitaci, ortopedii, chirurgii, neurologii, revmatologii, pediatrii ... Významná je skutečnost, že magnetoterapie není návyková a nemá žádné známé vedlejší účinky.

Široké uplatnění v medicíně

Magnetoterapie patří poměrně k novým směrům a řadí se k alternativní medicíně. Používá se nejen k léčení závislostí, ale i k zmírnění řady obtíží. Léčebné používání magnetu v podobě magnetické rudy se objevilo již před začátkem našeho letopočtu.

Co je vlastně magnetoterapie?

 • Magnetoterapie spočívá v působení umělého magnetického pole určitých parametrů na lidský organismus.
 • Trvalé magnety mají slabý léčebný účinek a tak očekávaného terapeutického účinku je možné dosáhnout pomocí elektromagnetů, které navozují pulsní magnetické pole.
 • Žádoucí léčebný efekt je dosahován právě trvale se měnící silou magnetického pole.
 • Magnetoterapie nachází uplatnění v mnoha lékařským oborech, jako např.: rehabilitaci, ortopedii, chirurgii, neurologii, revmatologii, pediatrii ... Významná je skutečnost, že magnetoterapie není návyková a nemá žádné známé vedlejší účinky.

Působení magnetického pole blahodárně na lidský organismus

 • Na základě řady výzkumů už dnes víme, že pulsní magnetické pole prochází celým organismem a tím působí na každou buňku.
 • Zmenšuje či úplně odstraňuje bolest, protože magnetické pole ovlivňuje přenos bolestivých prožitků.
 • Navozuje rozšíření krevních cév.
 • Má protizánětlivý efekt a to jak u akutních, tak i chronických zánětů, daný zlepšením překrvení zánětlivé tkáně a větším přísunem protilátek.
 • Zmenšuje otoky.
 • Má hojivý efekt u kostních zlomenin a otevřených poranění kůže a podkoží.
 • Vlivem léčebně aplikovaného magnetického pole dochází k pozitivním biologickým změnám ve tkáních.
 • Při použití magnetického pole bylo dosaženo výborných výsledků např. při revmatické bolesti, astmatu, artróze, zánětech kyčelních kloubů, psychosomatických onemocněních, nervových poruchách, bolestech hlavy apod.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id22172 (zdravotnimagazin.cz#6405)


Přidat komentář