Malování léčivých obrazů

Umění nemusí být jen bezduché a mrtvé pro pár nadšenců. Někdy se stává i lidem, kteří umění vůbec nerozumí a nezajímá je, že v nich vyvolá silné emoce konkrétní obraz. Existují totiž obrazy, které vyzařují určitou energii.

Léčivé obrazy

Chcete udělat radost sobě, nebo svým blízkým? Potřebujete se nabít pozitivní energií a zútulnit si při tom domov? V tom případě se obraťte se na paní** Martinu Jirkovskou,která maluje nádherné **léčivé obrázky. Obrázky jsou malovány starověkou technikou,která se jmenuje Enkaustika.** Paní **Martina Jirkovská maluje obrázky s velkou láskou, maluje obrázky** čaker** a podle Vašeho data narození. Malování je pro ní velikou vášní.Některé obrázky paní Martiny Jirkovské jsou k nahlédnutí na http://www.slunovrat-mj.cz/encaustica.html, pokud máte nějaké dotazy můžete paní Jirkovskou kontaktovat na čísle 607876257** , nebo na e-mail **mjirkovska@volny.cz** **

jeremiel

Umění nemusí být jen bezduché a mrtvé pro pár nadšenců. Někdy se stává i lidem, kteří umění vůbec nerozumí a nezajímá je, že v nich vyvolá silné emoce konkrétní obraz. Existují totiž obrazy, které vyzařují určitou energii. Jsme k nim přitahováni, aniž nevíme proč. Takové obrazy působí na celkové uklidnění, pohodu a mohou se používat i k meditaci. Proč je tomu tak ale u některých obrazů zůstává stále záhadou.

Jak vnímat léčivé obrazy?

Tak jako každý vnímá odlišně barvy a jejich působení, tak každý je také přitahován k jiným obrazům. Jsou mezi námi lidé, kteří dokáží přímo pro konkrétní lidi vidět a namalovat léčivý obraz. Vede je silné nutkání k tomu, aby obraz namalovali. Říkají si senzibilové, ale rozhodující pro léčivý účinek je, jak sami obraz vnímáme a jak na nás působí.

Tvorba léčivých obrazů

Umělci tvoří obvykle pro svou potřebu, nikoliv na objednávku. Léčivé obrazy však nejsou projevem umělcova nitra jako je tomu třeba u abstraktního malování. K namalování je vedla nějaká větší síla, která je inspirovala nebo dokonce vedla. Z obrazů vyzařuje patřičná síla a energie působící nejen na jednotlivce, ale také např. na blízké okolí.

do nitra

Jak působí?

Vhodně zvolené barvy mohou samy o sobě léčit. Léčivé obrazy jsou malovány pro pohodu, klid duše, lahodí oku. Působí na celkové uklidnění a mohou se používat i k meditaci. Na to, že některé obrazy oplývají léčivou silou můžeme přijít zcela náhodně. Důležité je, že je nám v jejich blízkosti dobře. Naše oko na nich může v klidu spočinout a nabírat energii.

![](file:///tmp/moz-screenshot.png)

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id22377 (zdravotnimagazin.cz#6951)


Přidat komentář