Masáže, lymfodrenáže a rehabilitace České Budějovice

Masáže patří mezi procedury, které jsou nejen léčivé, ale také velice příjemné a relaxační. V současné době je možné si vybrat z mnoha různých druhů masáží, které mají různé terapeutické účinky.

Masáže

Masáže, jako prostředek pro relaxaci a léčbu, provází lidstvo již po tisíce let a i v dnešní moderní době má svou nezastupitelnou roli. Jedná se o terapii, která spočívá v aplikaci určitého tlaku na svaly a tkáně, díky čemuž se zmírňují bolesti, léčí se zranění, zlepšuje se krevní oběh, odbourává se stres a mnoho jiného. Masáž je zmiňována v jednom čínském rukopise z roku 2700 před n. letopočtem, což svědčí o její dlouhé tradici. Dnes je známo více než 100 různých druhů masáží, které mají různý původ a odlišné techniky, například klasická masáž, reflexní masáž, thajská masáž, apod. Některé druhy masáží se vzájemně prolínají a doplňují, přičemž vždy záleží na konkrétním masérovi. Masáže mají význam jak zdravotní, tak relaxační a pozitivně ovlivní lidskou psychiku. Správně provedená masáž by neměla být bolestivá, ale ani příliš jemná. Dobrá masáž se musí provádět přiměřeným tlakem, podle požadavků pacienta. Jedná se o přirozený a šetrný způsob, který léčí a mírní bolest. Aby byla masáž provedena opravdu profesionálně, je třeba svěřit své tělo vyškolenému a zkušenému odborníkovi.

Lymfodrenáže

Lymfodrenáž je v podstatě masáž, kdy se pomocí jemné hmatové techniky stimulují určité body, jež pozitivně ovlivňující lymfatický systém. Díky této speciální masáži se aktivuje lymfatický systém, který odvádí škodlivé látky z těla a jehož správná funkce je stěžejní pro zdraví každého člověka. Pokud je lymfatický systém více zatížen, můžou následkem toho vznikat různé otoky, vyčerpanost, únava, bolest lymfatických uzlin a mnoho dalšího. Zatížení lymfatického systému může být způsobeno špatným životním stylem, onemocněním, stresem či škodlivým prostředím. Po dobře provedené lymfodrenáži je lymfatický systém schopen pracovat 3 až 5 krát rychleji, čímž se tělo velice účinně zbavuje nahromaděných toxických látek a dochází tak k harmonizaci organismu. Lymfodrenáž se aplikuje jak manuálně, tak i za pomoci speciálního přístroje, přičemž při manuální masáži se masér může vhodným tlakem přizpůsobit každému klientovi tzv. na míru.

Kdy lymfodrenáž pomáhá

Jak je již výše v textu zmíněno, lymfodrenáž mimo jiné detoxikuje, harmonizuje a regeneruje celý organismus. Tento druh masáže se používá při léčbě lymfedémů, i jako prevence jejich vzniku, zejména u osob, které jsou vystaveny dlouhodobému stání či sezení. Tyto otoky mohou vznikat i po operacích či radioterapii, a i v těchto případech je možné lymfodrenáž využít jako prevenci nebo léčbu. Lymfodrenáž regeneruje organismus a je vhodná po fyzické zátěži. Tento jedinečný druh masáže je vhodný u pooperačních stavů, po onkologické léčbě, po fyzické zátěži, u migrén, při oslabení imunitního systému, u poruch látkové výměny v kloubech, apod. Lymfodrenáž se často používá v kosmetických salonech, například při odstraňování celulitidy, při léčbě akné, suché pleti, při léčbě a prevenci křečových žil, po plastických operacích, jako prevence vzniku vrásek, atd. Lymfodrenáž je často využívána sportovci, kdy díky ní tělo lépe regeneruje po nadměrné zátěži, přičemž pomáhá i při bolestech páteře a svalů. Aby bylo dosaženo co největšího efektu, je vhodné aplikovat lymfodrenáž opakovaně.

Kontraindikace lymfodrenáží a masáží

Při aplikaci lymfodrenáží platí určitá omezení, jež je nutné v každém případě dodržovat. Tento speciální druh masáže není například vhodný při hnisavých kožních ranách, při akutním žilním onemocnění či při otocích které jsou způsobené onemocněním ledvin, srdce nebo jater. Lymfodrenáž není dobré podstupovat při akutním virovém nebo bakteriálním onemocnění, při onkologickém onemocnění, které není v remisi. Jestliže máte nějaké vážnější zdravotní potíže, je určitě dobré se o aplikaci lymfodrenáže poradit s odborným lékařem. Masáže ať již klasické či speciální je vhodné si odpustit při horečce, při infekčních a akutních zánětlivých chorobách nebo u kožních chorob. Masáž by se také neměla aplikovat těsně po jídle, či při celkové tělesné slabosti. Masáž nohou se nesmí provádět u křečových žil.

Fyzioterapie

Fyzioterapie je určitý obor zdravotnické činnosti, který se specializuje na diagnostiku a na terapii funkčních poruch pohybového aparátu. Fyzioterapie si klade za cíl zachovat nebo obnovit optimální funkci pohybového aparátu. Fyzioterapie, díky pohybu a dalších speciálních postupů, ovlivňuje funkci pohybového aparát a má významný vliv i na lidskou psychiku. Při diagnostice pohybového aparátu používá fyzioterapie speciální kineziologické postupy a testy, díky kterým se určuje rozsah pohybu v kloubech a stupně svalové síly. Na základě výsledků této diagnostiky se pak stanoví určitý terapeutický plán. Fyzioterapie nachází své uplatnění v rehabilitaci, při léčebné péči i jako prevence. Je vhodná zejména po úrazech, operacích, dále pro osoby, jež jsou ohrožené stárnutím či vrozenou vadou, apod. Fyzioterapii mohou provádět pouze osoby, které jsou k tomu oprávněné, a které mají v daném oboru patřičné vzdělání.

Rehabilitace

Slovo rehabilitace pochází z latinského slova rehabilitatio, což znamená obnovení. Rehabilitace si klade za cíl vrátit nějakým způsobem na zdraví poškozeného člověka do původního tělesného stavu. Rehabilitace se také používá v souvislosti s návratem poškozeného člověka do původní sociální či právní pozice. Při rehabilitaci lidí, jež jsou nějakým způsobem zdravotně poškozeni, se do procesu zapojuje nepřeberné množství různých složek států, organizací a jednotlivců, kteří se pokouší člověka navrátit zpět do aktivního života. Může se jednat o osoby, které mají postižení vzniklé následkem nemoci, úrazu, či v důsledku vrozené vady. Léčebná rehabilitace je v podstatě medicínský obor, který v sobě spojuje mnoho různých odborností a oblastí s mnoha rehabilitačními a terapeutickými postupy, mezi které patří mimo jiné i fyzioterapie. Využitím těchto metod se zlepší a zkvalitní pohybový aparát, ovlivní se bolest, sníží svalová únava a zlepší se dokonce i paměťové schopnosti.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id23243 (zdravotnimagazin.cz#10416)


Přidat komentář