Melanom

Dvacet miliónů obyvatel australského kontinentu tvoří sice jen tři desetiny procenta světové populace, ale připadá na ně 6% případů melanomů na světě. Ročně na zhoubné onemocnění pokožky umírá 1200 Australanů a 270.000 lidí má nezhoubné nádory.

Faktor pro vznik rakoviny

Velmi důležitým faktorem pro vznik rakoviny (výskyt melanomů) je místo, kde lidé žijí jako děti i jako dospělí a jak moc se vystavují slunečním paprskům. Odborníci došli k závěru, že již 10% nárůst času stráveného na slunci vedl k 19% zvýšení rizika vzniku melanomu u mužů a 16% zvýšení rizika u žen.

Nejvyšší výskyt smrti na melanom

Nejvíce lidí ročně onemocní v zemích s velkou sluneční aktivitou jako je Austrálie a Nový Zéland. Dvacet miliónů obyvatel australského kontinentu tvoří sice jen tři desetiny procenta světové populace, ale připadá na ně 6% případů melanomů na světě. Ročně na zhoubné onemocnění pokožky umírá 1200 Australanů a 270.000 lidí má nezhoubné nádory.

Australci

Nejohroženější jsou lidé s velmi světlou kůží, nejčastěji Australané evropského původu. Austrálci (původní obyvatelé) mají tmavší pleť s vyšším obsahem melaninu, který je schopen absorbovat ultrafialové záření (riziko vzniku rakoviny až o 10% nižší).

Zákeřná rakovina

Zhoubný melanom patří mezi nejnebezpečnější druhy rakoviny. Na rozdíl od jiných kožních nádorů začíná relativně brzo metastazovat do jiných orgánů. Melanom nevzniká pouze na místech stále vystavovaných slunečnímu záření. Ve vzácných případech se může melanom objevit i pod nehty, mezi prsty či na sliznicích.

Nebezpečné faktory

 • vystavování kůže intenzivnímu slunečnímu záření
 • rozsáhlé a časté spálení kůže zejména v dětství a mládí
 • nejohroženější skupinou jsou lidé se světlou kůží, především rusovlasí lidé
 • velký počet mateřských znamének
 • genetické předpoklady - dřívější výskyt melanomu v rodině

První příznaky

Melanomy mohou vznikat z "neporušené" kůže nebo z mateřských znamének. Existují povrchově se šířící formy i formy, které se rozšiřují převážně vertikálně.

  Při růstu melanomu můžete pozorovat tato stádia:

 • malé hnědočerné znaménko
 • znaménko se zvětšuje
 • povrch a vzhled znaménka se začne měnit
 • znaménko je červenočerně zbarvené
 • v pozdním stádiu je povrch znaménka nepravidelný nebo hrbolatý, ohraničení je neostré
 • při poranění začíná melanom lehce krvácet

Jak rozpoznat rakovinotvorné znaménko

Pokud naleznete nebezpečné znaménko, prohlédněte si jej a řiďte se následujícími body:

 • Tvar znaménka - je-li kulaté a ohraničené, pouze vzácně je zhoubné.
 • Ohraničení - neostře a nepravidelně ohraničené znaménko je podezřelé, stejně jako má-li znaménko hrbolatý povrch.
 • Zbarvení - černé znaménko nebo vícebarevné je značně podezřelé.
 • Velikost znaménka - znaménka větší než 0,5 cm a stále se zvětšující, podezřelá skutečnost.

Brzké rozpoznání

V prognóze rakoviny kůže hraje velkou roli čas, měli byste při nálezu podezřelého útvaru vyhledat kožního lékaře. Ten dokáže melanom rozlišit klinickým vyšetřením. K jednoznačnému potvrzení nádoru kůže použije lékař biopsii.

Při odhalení melanomu v časném stádiu je melanom zcela léčitelný!

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id22405 (zdravotnimagazin.cz#7005)


Přidat komentář