Meningokok

K přenosu meningokoku dochází tzv. kapénkovou infekcí, obvykle líbáním, kašlem či kýcháním. Většinou se tato choroba šíří mezi lidmi, kteří jsou v úzkém kontaktu. V České republice je každý rok zaznamenáno zhruba sto případů meningokoku.

Co způsobuje meningokoka

Meningokok způsobuje docela běžná bakterie, která žije v nosohltanu asi patnácti až dvaceti procent zdravé populace. Lidé s touto bakterií ve většině případů neonemocní, ale mohou se stát nebezpečím pro ostatní.

Jak překoná naše obranné bariéry

V případě, že meningokok překoná všechny naše obranné bariéry v těle, vyvolá opravdu nebezpečnou reakci. Jedná se o zánět mozkových blan (meningitida) neboli meningokovou sepsi či toxický šok, což je otrava krve. Ta je způsobená přítomností a rychlým množením bakterií v krevním řečišti s toxickým poškozením orgánů.

Co způsobuje

V České republice je každý rok zaznamenáno zhruba sto případů meningokoku. Z nich deset až dvacet procent končí smrtí. Pokud se pacienta podaří díky včasné léčbě zachránit, zanechá meningokok trvalé následky. Můžou jimi být hluchota, postižení srdce a někdy i amputace končetin.

Přenos meningokoka

K přenosu meningokoku dochází tzv. kapénkovou infekcí, obvykle líbáním, kašlem či kýcháním. Většinou se tato choroba šíří mezi lidmi, kteří jsou v úzkém kontaktu. Nejčastější místa, kde se meningokokem můžete nakazit, jsou diskotéky, kluby, letní tábory, různé taneční párty a studentské koleje. K šíření závažné meningokokové infekce může dojít i ve škole v přírodě.

Příznaky onemocnění

V počátečním stadiu se meningokok dá velice těžko odhalit. Jeho příznaky jsou téměř stejné jako u chřipky a rozvinout se mohou během jednoho až tří dnů, ale i do několika hodin. Někdy se u nakažených meningokokem objeví bolesti hlavy, kloubů, svalů, vysoké teploty či vyrážka. Ovšem ne všichni postižení mívají tyto příznaky. Jsou případy lidí, kteří byli nakaženi meningokokem a neobjevil se u nich žádný z příznaků.

Nejčastější skupiny onemocnění

Nejrizikovější věkovou skupinou, kterou meningokok ohrožuje, jsou mladí lidé mezi patnácti až devatenácti lety, ale mohou se nakazit i starší lidé či kojenci.

Největší problémy s meningokovým onemocněním je v posledních letech ve Velké Británii, dále pak v Irsku, Nizozemsku, Maďarsku, Kanadě a na Islandu.

Prevence

Odborníci se shodují, že nejlepší prevencí proti meningokoku je očkování. Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR nabízí příspěvek, který je součástí balíčku pro děti a mládež do 18 let. K dostání je již i v České republice nová generace očkovacích látek, tzv. konjugované vakcíny. Ty zaručují dlouholetou ochranu (podle posledního výzkumu až 15 let).

Očkovat je možné děti od dvou měsíců, ale i během dospívání či dospělé.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id22247 (zdravotnimagazin.cz#6648)


Přidat komentář