Měření zraku - Louny

Máte pocit, že se vám zhoršuje zrak? Že špatně vidíte? Potřebujete zrak přeměřit, ale nemáte čas trávit dlouhé hodiny čekáním u očního lékaře? Zkuste navštívit optiku. I zde vám odborně změří zrak a vyberou vhodné brýle.

Zrak je největším pokladem

Ano, zrak je nutné si chránit v každém věku. A nejen, když máte nějakou oční vadu. Zrak je nutné chránit i před sluncem, jeho zářením a také v podmínkách, kdy například pracujete s pomůckami, kde by mohlo dojít k poškození zraku. Pokud však máte pocit, že váš zrak není to, co býval, pak neváhejte a navštivte Optiku, kde vám oční specialista provede veškerá potřebná měření a na jejich základě vám doporučí vhodnou korekční pomůcku. Mohou to být** brýle** nebo i kontaktní čočky.

Kdo je optometrista?

Optometrista je odborný zdravotnický pracovník, který má obvykle vysokoškolské vzdělání v oboru Optika a optometrie na lékařské nebo přírodovědecké fakultě. Specializuje na vyšetření zraku a aplikaci kontaktních čoček a umí doporučit vhodné korekční pomůcky, tedy vybrat nejvhodnější brýle, pro váš zrak. Je vlastně jakýmsi mezistupněm mezi očním optikem, který doporučuje a zhotovuje optické pomůcky podle předpisu, a očním lékařem, oftamologem, který nejen že měří zrak a předepisuje brýle, ale především oční choroby léčí. Optometrista pracuje nejčastěji v očních optikách, kde se věnuje klientům, kteří nemají lékařské doporučení na brýle.

Jak probíhá měření zraku?

Vyšetření zraku zabere něco kolem půl hodiny. Optometrista se bude ptát na vaše potíže se zrakem, zdravotní stav, povolání a koníčky, aby si ujasnil, jak a kde budete brýle používat. Pak, pokud máte již brýle, si je změří a ověří si, jak s nimi vidíte. Následně změří váš zrak na automatickém refraktometru a zkontroluje mikroskopem stav předního segmentu očí. Pak již zjišťuje dioptrie. Ty se zjišťují takzvaným sklíčkováním, které dosud nikdo nenahradil.

Co vyšetření zraku odhalí?

Výsledkem je odhalení veškerých refrakčních vad, jako je krátkozrakost, dalekozrakost, astigmatismus a vetchozrakost. Všechny tyto vady jdou korigovat vhodným výběrem brýlí, anebo** čoček**.

Krátkozrakost

Postihuje asi 30% obyvatelstva. Projevuje se tak, že člověk vidí vzdálené předměty neostře a rozmazaně. Typickými příznaky jsou mhouření očí při dívání do dálky, bolest hlavy a únava očí. U dětí se projevuje často při psaní, kdy dítě píše s nosem těsně u sešitu.

Dalekozrakost

Postihuje až 20%. Člověk trpící** dalekozrakostí** vidí špatně jak na blízko, tak i na dálku. Podaří-li se mu přece jenom zaostřit do dálky, tak pouze za cenu značné námahy očí a následné únavy, kterou provází časté bolesti hlavy. Tato vada přináší také problémy při řízení auta večer, za šera a při snížené viditelnosti.

Astigmatismus

Postihuje asi 65%lidí. Jde o refrakční vadu, která spočívá ve špatném zakřivení rohovky. Pacientům přináší problémy s častým zaměňováním podobných znaků a číslic. Písmena při čtení bývají rozdvojená nebo mívají stíny. Člověk velmi často trpí bolestmi hlavy a únavou očí.

Vetchozrakost

Objevuje se přibližně kolem 45 let. Jde o refrakční vadu, kdy oko ztrácí schopnost zaostřit na bližší předměty. Vetchozrakost se projevuje únavou očí, bolestmi hlavy při práci na blízko a takzvanýma krátkýma rukama při čtení.

Jedny brýle na všechny vady?

Dnes to již není problém. Multifokální čočky poskytují možnost korekce zraku na všechny vzdálenosti v jedné čočce. Různé hodnoty korekce se vzájemně překrývají, tím se odstraňuje nepohodlí, které provází náhlý skok obrazu známý z bifokálních čoček. Multifokální čočky jsou estetické a poskytují maximální komfort při používání.

Brýle a počítač

Práce u počítače je velmi náročná. Nejvíce zde trpí oči. Problémy způsobuje přecházení vidění z podkladů na obrazovku počítače, na zákazníka a opět zpět. Řešením jsou speciální degresivní čočky. Také obsahují zóny pro pozorování monitoru i podkladů.Tyto zóny však nejsou odděleny nevzhledným přechodem segmentů. Dioptrická hodnota pro vidění nablízku plynule přechází k dioptrické hodnotě pro větší vzdálenost.

Brýle při vysokých dioptriích

Dříve se lidé s vysokými dioptriemi necítili nikdy dobře. Brýle byly silné, těžké, deformovaly oční pohled. Dnešní moderní doba opět přináší pomoc těmto lidem v podobě vysokoindexních brýlových čoček. Tyto čočky i při zachování potřebných dioptrií jsou velmi tenké, v obrubě vypadají elegantně a nijak nedeformují krásu pohledu.

Antireflexní úprava brýlí

Antireflexní vrstva slouží k odstranění odlesků, čímž zvyšuje kontrast a pohodu vidění. Oči nejsou tolik namáhány, vidění je kontrastní a pohodlné. U antireflexní úpravy existuje několik možností. Základní verze má odolnost proti chemickému znečištění a mechanickému poškození. Vyšší třída má antireflexní vrstvy se zvýšenou odolností proti mechanickému poškození a zvýšenou odpudivostí vody a mastnoty. Poslední, nejvyšší třída má všechny předchozí vlastnosti vylepšené a zároveň odpuzuje prachové částečky poletující ve vzduchu. Poslední varianta antireflexní úpravy brýlí zaručuje téměř bezúdržbové používání brýlí.

Brýle a děti

Stále častěji musí nosit brýle již malé děti. To není vůbec jednoduché. Proto jsou brýle pro děti vybaveny** vyšší mechanickou odolností, a to v tahu, nárazu i proti chemikáliím**. Poslední odolnost je důležitá pro čištění. Upatlané brýle od barev a modelíny se velmi těžko čistí. Brýle odolné proti chemikáliím je možné čistit i acetonem nebo lihem, bez jakéhokoli poškození.

Kontaktní čočky

Kontaktní čočky se stejně jako brýle vyrábí pro různé účely. Jsou však především moderní alternativou korekce zraku. Mohou se popsat jako vypuklý disk navržený tak, aby dokonale překrýval přední průhlednou část oka - rohovku. Díky povrchovému napětí povrchu kontaktních čoček, čočka dokonale přilne k slznému filmu, který rohovku pokrývá. Kontaktní čočky pomáhají usměrnit světelné paprsky přicházející do oka na sítnici a tím se obraz zaostří. Výhodou kontaktních čoček je, že s nimi můžete bez problémů sportovat i pracovat.

Jak vybrat kontaktní čočky

Kontaktní čočky nemůžete vybírat sami, vždy je nutné obrátit se na kontaktologa. Ten vám provede odborné vyšetření a na jeho základě a také s přihlédnutím k vašim přáním vám doporučí nejvhodnější kontaktní čočky. V případě, že s kontaktními čočkami začínáte, vás s nimi také naučí zacházet a naučí vás je** aplikovat do oka**.

Speciální nabídka pro čtenáře Zdravotnického magazínu - naleznete na adrese [bonusoptik.cz/akce](http://bonusoptik.cz/akce), zadejte heslo "zdravotni"

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id23116 (zdravotnimagazin.cz#10285)


Diskuze a zkušenosti

Anonym | 21.12.2012 16:05
Re: Měření zraku - Louny Děkuji za pozvání k měření zraku. Přeji Vám sŤastné a vesele prožití vánočních svátků a pevné zdraví do dalších let . Jaroslav Roflík, Hořany 16.


Přidat komentář