Měření zraku - Lysá nad Labem

Pokud máte pocit, že se vám zhoršil zrak, že nevidíte věci, které jste dříve bez problémů viděli, nebo že vás častěji bolí hlava, je možné si kdykoliv zajít ke specialistovi do optiky, kde vám vyšetří váš zrak.

Měření zraku - Lysá nad Labem

Optika paní Petry Cihlářové nabízí vyšetření zraku na velmi vysoké úrovni. O vaše vidění zde pečují odborníci, kteří disponují přístrojovým vybavením a novými metodami, jež umožní naprosto přesné výsledky, díky kterým Vám bude nabídnuta ta nejlepší péče o Vaše vidění. Vyšetření zraku v optice paní Petry Cihlářové nenabízí pouze vyšetření ostrosti vidění, ale zaměřuje se i na další funkce zraku, které Vám umožňují jeho plné využití. Paní Cihlářová nabízí i kompletní poradenství v oboru oční optiky, kontaktních čoček apod. Chcete-li si nechat vyšetřit zrak, máte problémy se zrakem, bolí vás oči nebo zvažujete používání kontaktních čoček, objednejte se do optiky paní** Petry Cihlářové**, kterou najdete v Lysé nad Labem.

Učinit tak můžete buď osobně na adrese, kde se optika nachází, a to: Masarykova 216, 289 22 Lysá nad Labem, nebo prostřednictvím telefonu s použitím telefonního čísla:** +420 736 769 900, +420 325 552 174**

či emailové adresy: optikacihlarova@seznam.cz
Měření zraku - Lysá nad Labem

Měření zraku

Ostrost vidění je velmi důležitá k tomu, abychom byli schopni rozeznat mezi sebou různé odstíny šedi a odlišit jednotlivé barvy. Abychom se dokázali orientovat v prostoru, musíme mít dostatečné zorné pole. A k nejvyššímu stupni vidění patří schopnost prostorového vnímání. K tomu, aby zrakový orgán dokázal využít všechny tyto funkce, které se očím nabízí, je potřeba jeho stoprocentního stavu.

Jak často docházet na vyšetření zraku?

Kontroly zraku by měly být prováděny pravidelně proto, abyste na očích nosili brýle, které obsahují aktuální hodnoty oční vady. Na kontroly lidé chodí taky často sami od sebe, neboť cítí, že jim brýle již nestačí, že jsou slabé a potřebovali by silnější dioptrie. V případě, že totiž dojde ke změně výše oční vady, staré brýle se tak stávají slabé nebo naopak příliš silné, což lidem způsobem obtíže.Vyšetření zraku Nejenže špatně vidí, ale může je bolet hlava, můžou se cítit unavení, je jim nevolno, atd. V průběhu vyšetření zraku vám odborník vyhodnotí poslední hodnoty vaší zrakové ostrosti, která byla naměřena naposledy a stejně tak vyhodnotí i další funkce a porovná je s aktuálními údaji. Pokud dospěje k závěru, že došlo k velké změně, může to být důsledkem očního onemocnění, které by se bez očního vyšetření mohlo projevit až mnohem později v horších stádiích. Pravidelné vyšetření zraku by mělo být prováděno minimálně jednou za rok, lépe dvakrát.

Hradí vyšetření zraku pojišťovna?

Základní vyšetření zraku, které se uskutečňuje v očních ambulancích, hradí pojišťovny. Je nutné zmínit, že časová dotace vyšetření zraku je omezená a doba takového vyšetření zpravidla nepřesáhne 15 minut. Metody takových vyšetření včetně testů, které je potřeba při vyšetření provádět, jsou také limitované. Plnohodnotnou péči v léčbě očních onemocnění a při prevenci očních onemocnění, které si vaše očí zaslouží, dostanete v oční ambulanci. Zde vám bude provedeno kompletní měření zraku, které je vysoce spolehlivé a probíhá v optikách, kde pracují vyškolení optometristé, což jsou zdravotničtí pracovníky, kteří se zabývají korekcí běžných i skrytých očních vad a tito odborníci spoluprací s očními lékaři. V případě, že zjistí jakékoliv onemocnění, odchylky a vady, bezprostředně odešlou svého klienta na vyšetření do oční ambulance, kde již bude vyšetření hrazeno pojišťovnou. Vyšetření u optometristy není hrazené pojišťovnou. V rámci tohoto vyšetření, které trvá 30-60 minut je prováděna celá řada testů, aby byly odhaleny všechny oční vady, včetně těch skrytých.

Kvalita očního vyšetření u optometristy

Vyšetření zraku v optikách u** optometristů** vzniklo jako reakce na nedostatečně kvalitní péči o zrak. Není žádným tajemstvím, že z důvodu nadměrného výskytu očních vad u velké části populace není v očních ambulancích dostatečný prostor pro detailní vyšetření zraku. Z tohoto důvodu se začalo postupně a pozvolna přesouvat vyšetření očí z ambulancí do vyšetřoven optometristů, protože díky tomu je zde větší prostor pro náležité zjištění skutečného stavu věci. Díky zavedení vyšetření očí u optometristy došlo ke zkvalitnění činnosti jak v očních ambulancích, tak i v optikách.

Jak dlouho trvá vyšetření zraku?

Jak jsme již uvedli, vyšetření zraku je možné podstoupit jak u optometristy, tak i u očního lékaře. Zatímco u očního lékaře toto vyšetření nepřesáhne 15 minut, neboť je hrazeno pojišťovnou a je tedy časově omezené, u optometristy trvá toto vyšetření 30-60 minut. Součástí takového podrobného vyšetření je totiž zároveň velké množství testů, na které bohužel v běžné oční ordinaci není čas. Během vyšetření u očního lékaře není tak možné odhalit veškeré oční potíže, které razantně zhoršují kvalitu vidění. Během klasického vyšetření u očního lékaře je měřena pouze ostrost zraku a jsou zde odhaleny pouze základní oční vady.

Měřením zraku ke zdravému vidění

Každému** měření** je potřeba věnovat dostatek času, který je zásadní pro budoucí dobrý výsledek. Pouze trpělivým měřením se dají zjistit všechny vady očí a to i ty skryté.

V oční optice se klade velký důraz na to, abyste se cítili dobře. Optometristé nikdy nespěchají a trpělivě se snaží nejen o přesný výsledek, ale také o to, a to především, aby vaše vidění bylo pro vás pohodlné a příjemné.

Optometristé si jsou vědomi, že je každý člověk jiný a každý tráví svůj volný nebo pracovní čas v jiném prostředí a má tak i specifické požadavky na vidění. Přesně podle toho přistupují i optometristé k jejich zraku, s důrazem na osobnost každého jedince a na jeho individuální požadavky.

Kontaktní čočky

Kontaktní čočky používají lidé s očními vadami, a tyto čočky ve většině případů nahrají nošení brýlí, což je pro lidi jednak pohodlnější a pro některé lidi dokonce nezbytné, např. z důvodu výkonu určitých povolání, apod. Na výběr je z klasických měkkých očních čoček, ale také z tvrdých čoček, které jsou vyrábění individuálně pro konkrétního pacienta. Tyto tvrdé čočky vyžadují zcela odlišnou péči. Tvrdé čočky se vyznačují vysokou odolností a je možné je používat i u takových vad, u kterých nejsou měkké čočky vhodné.

Pro koho jsou kontaktní čočky určeny?

V dnešní době technologie pokročila hodně dopředu a kontaktní čočky s sebou přináší výhody pro daleko více lidí, než tomu bylo doposud. Téměř vždy se najde alternativa, která bude vyhovovat i Vám. Nutností je vždy odborné vyšetření očí a osobní konzultace, kde se dozvíte, které oční čočky by byly vhodné právě pro Vás. Díky kontaktním čočkám dosáhnete přirozeného vidění a naskytne se vám nezkreslený obraz. Celé vaše zorné pole bude zaostřené. Kontaktní čočky přináší velkou míru pohodlí, dají se používat při sportu, nezamlžují se při vstupu do místnosti a je možné s nimi nosit sluneční brýle.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id23113 (zdravotnimagazin.cz#10282)


Přidat komentář