Minerální voda

Minerální vody jsou velice zdravé a mají příznivý vliv na lidský organismus. Lékaři ale také varují, že minerálek by člověk neměl vypít více než půl až jeden litr........

Příznivé účinky

Minerální vody jsou vody, které se svými vlastnostmi či složením výrazně odlišují od ostatních vod. Do této kategorie se řadí vody, které mají v 1 litru vody více něž 1 gram rozpuštěných pevných látek či více než 1 gram rozpuštěného oxidu. Již ve středověku si lidé začali všímat, že některé vývěry minerálních vod jsou nejenom velmi chutné, ale také , že mají zároveň velmi příznivé účinky na lidský organismus.

Obsah minerální vody

Minerální voda obsahuje draslík, hořčík, vápník, sodík, železo, oxid uhličitý, železo, chlorid a hydrogenuhličitan. Pokud se podíváte na složení minerálních vod, zjistíte, že každá z nich má jiné složení minerálů.

Kolik je vhodné vypít minerálnéí vody

Minerální vody jsou velice zdravé a mají příznivý vliv na lidský organismus. Lékaři ale také varují, že minerálek by člověk neměl vypít více než půl až jeden litr. Protože hrozí, že se budou minerální látky těle (cévách, játrech, ledvinách) hromadit.

Co podporuje minerální voda

Složení minerální vody podporuje dobré trávení, které je bezpochyby základem dobrého psychického a fyzického zdraví každého člověka. V mechanismu působení na trávicí systém se příznivě uplatňuje především hydrogenuhličitanová složka, kdy dochází k podpoře štěpení tuků a bílkovin. Minerálka dále zlepšuje vnímavost, bdělost, odolnost a napomáhá vyšším pracovním výkonům. Díky svému složení je minerálka vyhledávána především aktivními lidmi a sportovci.

Zvýšení příjmu minerální vody

Zvyšuje se riziko přetížení ledvin, vzniku ledvinových kamenů, aterosklerózy a ukládání nadbytku některých minerálů v těle. Jde především o železo v játrech a vápník v cévách, které se nadměrným pitím minerálních vod v těle ukládají.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id22165 (zdravotnimagazin.cz#6375)


Přidat komentář