Můžete zdědit rakovinu?

Necháte-li se geneticky testovat, můžete zjistit zvýšené riziko vzniku nádoru. Toto testování však neumí se stoprocentní jistotou určit, jestli se nádor opravdu objeví. ....

Mutace genů

Rakovina vzniká v buňkových genech, a to mutací, což vyžaduje nějaký čas. Proto se nádory ve většině případech vyskytují u starších lidí. Rakovina je nemocí genů. Pokud tedy mutace nastane v některých genech zárodečných buněk (spermie, vajíčko), pak může způsobit dědičnou predispozici neboli zvýšenou vnímavost na vznik určitého typu nádoru.

Genový fond po rodině

Takovýto stav se přenáší z rodičů na děti v závislosti na druhu genu, jenž je poškozený. Jestliže je dominantní, bude na 50% pravděpodobné, že poruchu zdědíte. Predispozice znamená větší předpoklad pro vznik nemoci, ale ne však jistotu, že u vás rakovina opravdu propukne.

Nádory, které mohou vzniknou v důsledku predispozice:

 • rodinná polypóza tlustého střeva
 • dědičná nepolypózní kolorektální rakovina
 • nádory prsu
 • nádor sítnice oka
 • zhoubný nádor kůže neboli melanom
 • nádor ledvin
 • rakovina prostaty
 • pankreatické nádory

Je možnost se otestovat

Necháte-li se geneticky testovat, můžete zjistit zvýšené riziko vzniku nádoru. Toto testování však neumí se stoprocentní jistotou určit, jestli se nádor opravdu objeví. Pokud máte predispozici k určitému nádoru, neznamená to, že se u vás nemůže vyskytnout jiný.

Prevence

Jako prevence vzniku nádorového onemocnění je doporučováno jíst zdravě, vyvíjet fyzickou aktivitu, udržovat si přiměřenou tělesnou hmotnost, omezovat pití alkoholu, nekouřit, chránit se před intenzivním opalováním. Tato prevence může předcházet rakovině či snížit riziko jejího vzniku u všech lidí. Především pak u těch, kteří mají dědičné předpoklady.

Predispozice rakoviny

Dnes již existují genetické testy zhruba na 20 různých forem dědičně podmíněných nádorů. Ovšem ne všechny se provádějí v praxi. Z velké části se zaměřují na dědičnou predispozicirakoviny prsu. pro vznik

Musíte si však uvědomit, že ani pozitivní nález mutace nemusí hned vést ke vzniku nádoru. Jeho včasné zachycení lékařem poskytuje pacientovi větší šanci na vyléčení. Důležité jsou pravidelné prohlídky a to zejména v rizikových rodinách.

Zkontrolujte svoji rodinu

Až 90% nádorů nevzniká z dědičné predispozice. Genetické testování je tedy užitečné jen pro 10% lidí. U nich se častěji vyskytuje určitý typ nádoru, hlavně v mladším věku, což je typickým projevem nádorových předpokladů. Chcete-li zjistit, jestli se ve vaší rodině vyskytuje genetická zátěž, musíte se podívat na osudy svých předků, a to nejlépe o tři generace zpátky.

O genetickém testování uvažujte, když:

 • nádorová onemocnění se vyskytují v rodině u několika generací
 • opakovaně se objevuje stejný typ nádoru
 • nádory jsou zřejmé už v mládí
 • vyskytnou se nádory dvou různých orgánů

Faktory zvyšující riziko

 • kouření, jak aktivní, tak i pasivní
 • infekce, bakterie a viry
 • nevhodné jídlo
 • ionizační záření
 • hormony
 • dědičnost
 • zaměstnání
 • alkohol

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id21754 (zdravotnimagazin.cz#5325)


Přidat komentář