Muzikoterapie léčí

O léčivých účincích hudby se ví velmi dlouho. Muzikoterapie je psychoterapeutickou léčebnou metodou a jejím cílem je vytvořit komunikaci mezi terapeutem a pacientem. Pomáhá při práci i pohybu, zvyšuje psychickou koncentraci a duševní rozvoj.

Léčba hudbou

Muzikoterapie je léčebnou metodou, která se pokouší pomocí hudby příznivě ovlivnit psychický i fyzický stav člověka. Léčebný proces ovlivňuje muzikoterapie buď pasivně - posloucháním hudby, tak aktivně - hrou na hudební nástroje.

Za zakladatele moderní muzikoterapie je pokládán Emile Jaquese Daleroze.

Lék v hudbě

Je dokázáno, že muzikální podněty urychlují látkovou výměnu, svalstvo je vlivem hudby lépe aktivováno. U pacientů psychicky postižených se zlepšuje proces sebeuvědomování. Léčivé účinky hudby umožňují její použití u chorob jako doplňkové terapie (u organických chorob, duševních poruch, psychóz, vadách mluvy nebo sluchu) nebo méně často jako samotnou metodu léčby.

Možnost vyléčit koktavost muzikoterapií

Pacient trpící koktavostí například nikdy nekoktá při zpěvu. Léčba koktavosti muzikoterapií nejdříve pacienta pomocí zpěvu zbavuje psychických zábran a v druhé fázi léčby se pacient již snaží tuto předzpěvovanou mluvu vrátit k normálnímu řečovému rytmu - bez koktání.

Za kým zajít?

Muzikoterapii provádějí speciálně vyškolení muzikoterapeuté, jejich vzdělání obsahuje základy zdravovědy, psychologie a hlavně muzikologie. Během studia se muzikoterapeuté učí nejen teoretické základy, ale i praktické použití.

Terapie

Cílené léčení pomocí muzikoterapie se nejdříve provádí individuální formou léčby, po zlepšení se většinou pokračuje terapií skupinovou (ovšem musí vyhovovat pacientovi).

Hudební nástroje

  • Zpočátku volte jednoduché předměty nabodobující jednotlivé zvuky (tyče,nádobí apod.), používejte své tělo - hlas, dlaně při tleskání, nohy při podupávání v pravidelném rytmu.
  • Bicí hudební nástroje uvolňují svalovou ztuhlost.
  • Smyčcové nástroje působí léčivě při chorobách dýchání a krevního oběhu.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id22538 (zdravotnimagazin.cz#7324)


Přidat komentář