Mužská obřízka

Mužská obřízka není vždy a každým vnímána pozitivně. Vyskytují se dokonce velice negativní pohledy odpůrců obřízky. Například židovské náboženství pohlíží na obřízku jako na symbolickou lidskou oběť.

Obřízka

Obřízka penisu je malý chirurgický zákrok, kterým se odstraní předkožka penisu. Když zapomeneme na náboženské důvody, mezi problémy, které je možno obřízkou vyřešit, patří zúžení předkožky, kdy lze předkožku přetáhnout jen těžko nebo vůbec ne - fimóza, bradavičky a další nemoci postihující předkožku. Nutnost obřízky je v každém případě nutné konzultovat s lékařem.

Průběh zákroku

Samotná obřízka je krátký výkon - kolem 15ti minut, při kterých je předkožka oddělena skalpelem či odstřižena nůžkami. Poté jsou okraje kůže sešity jednotlivými stehy.

Mýty a omyly

Mužská obřízka není vždy a každým vnímána pozitivně. Vyskytují se dokonce velice negativní pohledy odpůrců obřízky. Například židovské náboženství pohlíží na obřízku jako na symbolickou lidskou oběť. Obřízku tím pádem spojuje většina lidí s židovským náboženstvím. Ví se také to, že tradiční rituál se odehrává obvykle během prvních sedmi dnů po narození. Mnozí berou obřízku jako zbytečný zákrok. Málokdo však tuší, že s obřízkou počítá i moderní medicína.

Moderní medicína

Lékaři pohlížejí na obřízku jako na veskrze pozitivní zákrok. Evropa se k obřízce staví s mírným odstupem, což se odráží i v technice chirurgického zákroku. Zatímco v USA se odstraňuje předkožka celá, na starém kontinentu se zkracuje pouze o zúženou část.

Obřízku lékař doporučí, pokud je předkožka zdrojem jakýchkoliv potíží:

  • Vždycky je nutné vyjádření odborného lékaře, tedy urologa či androloga.
  • U vrozených vad močové trubice a penisu může být předkožka materiálem, ze kterého operatér vytvoří chybějící části.
  • U starších chlapců a u mužů není nutná hospitalizace. Operuje se ambulantně za pomoci lokálních anestetik.
  • U malých dětí se zákrok provádí v celkové narkóze.

Individuální záležitost

Obřízka je velmi individuální záležitostí jak z pohledu lékařského, tak z pohledu víry a náboženství. Pokud k tomu není zdravotní důvod, muž má možnost rozhodnout se podle vlastního uvážení, jestli se pro obřízku rozhodne. V židovství je obřízka velká slavnost, v synagoze i poté při hostině. Provádí ji většinou otec. Obřezávání dětí bývá sporným tématem, spousta lidí obřízku odsuzuje. O jejím významu v lékařství však není pochyb.

Zákrok u žen

U žen se obřízka provádí zejména v afrických zemích, z důvodu rituálů a obřadů. Děje se tak u mladých dívek, kterým jsou většinou pomocí skleněného střepu nebo ostrého nástroje odstraněny stydké pysky a klitoris. Děje se tak při plném vědomí. Dívka je poté zašita, aby byla neposkvrněna do svatební noci. Takovýto zákrok u dívek způsobuje šok a každý sexuální styk pak znamená utrpení.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id22182 (zdravotnimagazin.cz#6434)


Diskuze a zkušenosti

Vojta | 26.07.2017 23:17
Důvod, proč je tolik odpůrců obřízky je ten že je obrovské množství psychologických a sexuálních následků. Kromě reoperaci a defektů hrozí ztráta části nebo celého penisu nebo smrt. Psychologické traumata jsou rovněž častá. Ztráta sensitivity, bolestivé erekce nebo častá nemožnost dosažení orgasmu je prokázaná. Odpůrci v USA jsou špičkový lékaři, kteří mají s prováděním těch zákroků zkušenosti a ví, o co jde. A rozhodně nejde o náboženství. Židé podstupují zákroky obvykle mimo nemocnice.


Přidat komentář