Mužská sterilizace

Mužská sterilizace je určitá metoda mužské antikoncepce, která patří mezi nejspolehlivější. V západních zemích se k mužské sterilizaci uchyluje zhruba patnáct procent manželských párů.

Co je mužská sterilizace?

Mužská sterilizace je stále opředena rouškou tajemství – nemluví se o ní příliš. O jaký zákrok jde a jaká jsou jeho rizika?

Metoda mužské antikoncepce

Mužská sterilizace je určitá metoda mužské antikoncepce, která patří mezi nejspolehlivější. V západních zemích se k mužské sterilizaci uchyluje zhruba patnáct procent manželských párů. Při mužské sterilizaci neboli vazektomii se přeruší chámovody a tím se zabrání pronikání spermií z nadvarlat do pohlavního údu. Jde o jednoduchý zákrok, který se provádí při lokálním znecitlivění. Tento zákrok nenarušuje mužovu schopnost erekce či ejakulace. Ejakulace je však bez spermií. Ještě nějaký čas je třeba používat jiný druh antikoncepce, dokud kontrolní laboratorní testy neprokážou, že v ejakulátu nejsou žádné spermie. Ejakulací je třeba zhruba deset až dvanáct, než se dostanou všechny spermie ven.

Sterilizace nijak neovlivňuje potenci

Muži po vazektomii mohou být v průběhu několika dnů opět sexuálně aktivní. Sterilizace nijak neovlivňuje potenci. Podle lékařů si dokonce většina mužů svůj sexuální život pochvaluje, a to zřejmě proto, že strach z nežádoucího otěhotnění partnerky odpadne. Erekce funguje stejně jako před zákrokem – nic nebrání proudění krve do pohlavního údu. Zdravotní rizika nejsou prakticky žádná. Pooperační rizika jsou stejná jako při jiných chirurgických zákrocích.

Pozitiva a negativa

  • Spermie se i nadále tvoří v nadvarlatech, ale nemají se jak dostat ven, protože chámovody jsou uzavřené. Po čase se však spermií tvoří méně.
  • Nevýhodou je radikálnost zákroku, neboť obnovení plodnosti po několika letech je téměř nemožné. Muži mohou svého rozhodnutí později litovat – nejsou časově ohraničeny plodností jako ženy.
  • I přesto existuje řešení: nechat si před sterilizací zmrazit spermie ve spermobance.
  • Je třeba zvážit důsledky svého rozhodnutí. K takovému zákroku by měli přistupovat muži, kteří už mají děti a jsou si jisti, že další nechtějí.
  • Zákrok se vyplatí tehdy, pokud má partnerka daleko do klimakteria a musela by brát dlouho hormonální antikoncepci.
  • Mužská sterilizace se nedoporučuje rovněž mužům do třiceti pěti let.

Proč je dobrá mužská sterilizace

  • Mužská sterilizace je řešením i pro muže, kteří mají geneticky narušené spermie a nemohou mít zdravé děti.
  • Mužská sterilizace je rovněž šetrnější než podobný zákrok u žen. Doporučuje se tehdy, když lékař partnerce nedoporučuje z nějakého důvodu těhotenství nebo hormonální antikoncepci.
  • Mužská sterilizace je stále jedinou formou antikoncepce pro muže.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id22245 (zdravotnimagazin.cz#6642)


Přidat komentář