Na děti číhá řada nebezpečí v podobě úrazů.

Na jaře a v létě tráví děti spoustu času venku. K úrazu mohou snadno přijít na hřišti, u vody nebo na silnici. Jakým způsobem nad dětmi účelně dohlédnout? Každý rok statistiky zaznamenávají několik desítek tisíc úrazů...

Dostatečný přehled

Na jaře a v létě tráví děti spoustu času venku. K úrazu mohou snadno přijít na hřišti, u vody nebo na silnici. Jakým způsobem nad dětmi účelně dohlédnout?

Předcházení úrazů

 • Každý rok statistiky zaznamenávají několik desítek tisíc úrazů, přičemž mnohé úrazy mohou zanechat i trvalé následky. Je proto nezbytné dbát na zvýšenou bezpečnost dětí.
 • Autosedačka a cyklistická přilba by neměly chybět v základní výbavě dětí.
 • Děti bychom měly vést tak, aby si samy rizika v nejrůznějších prostředích uvědomovaly a snažili se před nimi chránit.

Silniční problém

 • Přecházení vozovky patří mezi stěžejní základy, kterým dětem vštěpujeme. Nesprávné přecházení způsobuje řadu zranění. Kdy se tak nejčastěji děje?
 • Dítě náhle vběhne do vozovky, aniž by se předem pořádně rozhlédlo na obě strany.
 • Špatně odhadne vzdálenost přijíždějících aut.
 • Hraje si v blízkosti silnice a vběhne do ní (např. za míčem).
 • Odborníci upozorňují na to, že děti do desátého roku ještě nedokážou správně odhadovat vzdálenosti a předvídat reakce. Přesto učte děti už odmala správnému přecházení vozovky.
 • Není-li nablízku značený přechod pro chodce, najděte vhodné místo k přecházení.
 • Na okraji chodníku se několikrát rozhlížejte na obě strany.
 • Silnici přecházejte nejkratší cestou (tedy kolmo).
 • Neutíkejte, pád na vozovce by mohl skončit tragicky.
 • Pozor na to, chodec nesmí vstupovat na přechod bezprostředně před blížícím se autem.

Jízda na kole

 • U dětských cyklistů se nejvíce úrazů stává v důsledku nebezpečné jízdy vedle sebe, náhlého vybočení bez signalizace rukou a nepoužívání cyklistické přilby.
 • Cyklistovi, který nepoužívá přilbu, hrozí téměř sedmkrát větší riziko, že utrpí zranění hlavy.
 • Dbejte na povinné vybavení kol, učte jezdit děti ve správných rozestupech.

Nutnost autosedačky

 • Nejnebezpečnější jsou úrazy, které jsou způsobeny nepoužíváním bezpečnostních sedaček a pásů.
 • Chcete-li své dítě zodpovědně chránit používejte tato bezpečnostní opatření i na kratší vzdálenosti.

Zabezpečené okolí

 • V současnosti by měla hřiště plnit bezpečnostní normy dané Evropskou unií.
 • Kovové konstrukce jsou postupně nahrazovány upraveným dřevem a přírodními materiály.
 • Pohyblivé části nesmí být konstruovány tak, aby mohly přimáčknout nebo zachytit některou část těla, oděv nebo vlasy.
 • Povrch hřiště musí být přírodní, tvořený kůrou, pískem nebo trávou, nebo umělý, ale takový, aby absorboval náraz.
 • Ideální je, když je hřiště ohraničené a pravidelně udržované. Na hřišti by neměly chybět koše na odpadky.
 • Učte děti tomu, aby nesahaly na ležící předměty – a zvlášť na injekční stříkačky.

Pravidla hry u vody s dětmi

 • Děti by se u vody neměly za žádnou cenu opouštět.
 • Děti seznamujte s vodou od nejútlejšího věku, ale nenuťte je jít do vody, když samy nechtějí.
 • Nenechávejte děti hrát si samotné s nafukovacími hračkami – hrozí prasknutí.
 • Ve vodě dodržujte pravidla:
 • Nepřeceňujte své plavecké schopnosti ani schopnosti svých dětí.
 • Nikdy neplavte sami.
 • Neskákejte do vody, když nevíte, jaká je tam hloubka.
 • Plavte raději podél břehu, ne proti němu a také ne směrem od něj.
 • Nezůstávejte ve vodě dlouho, necítíte-li se dobře, jděte z vody.
 • Používejte jen plovací vesty, které splňují evropské normy.

Žádnou paniku

 • Pokud vaše dítě utrpí nehodu, zůstaňte v klidu a nepanikařte.
 • Utište raněné dítě, poskytněte mu první pomoc a ihned volejte lékaře.
 • Lékařská záchranná služba 155
 • Policie 158
 • Hasiči 150
 • Integrovaný záchranný systém (euročíslo) 112

Potřebná chvíle pro jasnou mysl

 • Pokud zraněný krvácí, přiložte tlakový obvaz.
 • Je-li v bezvědomí, začněte ihned s dýcháním z úst do úst a nepřímou srdeční masáží.
 • Máte-li podezření na vážné zranění, např. páteře, míchy nebo mozku, pohybujte zraněným co nejméně.
 • Udržujte ho v klidu a teple a vyčkejte na profesionální pomoc.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id22267 (zdravotnimagazin.cz#6702)


Diskuze a zkušenosti

raději anonym | 04.10.2010 12:59
Bezpečná dětská hřiště? Bohužel musím varovat všechny, kteří si myslí, že nově budovaná dětská hřiště jsou bezpečná, protože jsou opatřena cedulkou, že odpovídají ČSN EN 1176. Situace je v postatě horší než u starých hřišť, u kterých jsme věděli, že nejsou bezpečná a děti jsme proto hlídali. Dnes je každé veřejné hřiště opatřeno cedulkou, že daný výrobek je ve shodě s normou. Troufnu si tvrdit, že valná většina herních zařízení musela certifikát získat podvodem, protože již na první pohled jsou na zařízeních nebezpečná místa, před kterými norma varuje. Bohužel konkurence mezi zkušebnami a honba za ziskem za každou cenu, nastavila úroveň českého zkušebnictví v oboru dětských hřišť hodně nízko a spíše zkušebny pomáhají uvádět zákazníka v omyl, který ovšem může mít i tragické důsledky. Ve většině případů se jedná navíc o tuzemskou produkci a také jeden zkušebník tvrdí, že musí dát šanci i českým výrobcům. Souhlasím, ale ne na úkor dětského zdraví a někdy i životů. A co na to ČOI? Vzhledem k velkému množství nebezpečných dětských hřišť, je v tomto oboru ČOI velmi nečinná, nebo neodborná.


Přidat komentář