Naše zdraví a mobilní telefony

Signál mobilních sítí, který je ve vzduchu, je v podstatě stejný druh vlnění, které používají televize a rádia. Mobilní signál je však mnohem slabší, než například televizní signál.

Naše zdraví

Výzkumy, jestli mobilní telefony mají vliv na lidské zdraví nebo ne, probíhají po celém světě. I lidé se při diskuzích na toto téma dělí do dvou skupin. Jedna skupina lidí si myslí, že mobilní telefony nemají vliv na lidské zdraví, druhá skupina věří, že vliv mají.

Signál mobilních sítí

Signál mobilních sítí, který je ve vzduchu, je v podstatě stejný druh vlnění, které používají televize a rádia. Mobilní signál je však mnohem slabší, než například televizní signál. Tyto média používáme již několik let, avšak na nás prozatím žádné následky nezanechaly. Jak je to tedy s mobilními telefony a jejich vlivem na lidské zdraví?

Co zjistil výzkum

Výzkumy do dnešní doby nepotvrdily žádné škodlivé záření při telefonování z mobilního telefonu (při dodržení limitů stanovených Mezinárodní komisí pro ochranu před neonizujícím zářením - ICNIRP). WHO (Světová zdravotnická organizace) informuje, že není potřeba při používání mobilních telefonů příjímat žádná zvlástní bezpečnostní opatření.

Výzkumy ovšem nejsou u konce, a možná časem zjistíme, jak to opravdu s mobilními telefony je.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id21712 (zdravotnimagazin.cz#5213)


Přidat komentář